Spolupráce a koordinace cestovního ruchu v regionu Posázaví. To byl v úterý 4. listopadu hlavní bod setkání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, pracovníků informačních center a správců památek a muzeí, kteří se o problematiku cestovního ruchu zajímají a chtěli vědět, co společnost Posázaví o. p. s. uskutečnila v roce 2008 a co plánuje na rok 2009.
„Naším zvykem je se alespoň jednou za rok sejít se všemi partnery z oblasti cestovního ruchu, představit jim naši práci za uplynulé období a projednat s nimi, jakým směrem se má Posázaví o.p.s. v oblasti cestovního ruchu ubírat a jaké mají naši partneři představy o vzájemné spolupráci. Proto jsme se rozhodli uspořádat toto fórum cestovního ruchu,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví, Bohuslava Zemanová.
Na konferenci se také představovala brožura Posázaví pro rok 2009, která vychází ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, samosprávami a neziskovými organizacemi jako propagační materiál regionu několika světových jazycích. V roce 2005 byl tiskový náklad této brožury 30 tisíc kusů a roce 2006 již 81 tisíc kusů.
Jedno z hlavních témat bylo také představení stánku Veletrh cestovního ruchu. Je to stánek Středočeského kraje, kde Posázaví je jako spoluvystavovatel. V Praze a v Brně, kde začíná první propagace regionu.
„Naším cílem je vzbudit zájem cílových skup o využití volného času v našem regionu,“ dodala Bohuslava Zemanová.
Velkého úspěchu dosáhlo Multimediální DVD – film o regionu, který vyhrál cenu poroty na mezinárodním festivalu turistických filmů Tourfilm.