Kabelová televize v Benešově a ve Vlašimi za posledních půl rok podstatně zdražila.
Například nejmenší programová nabídka AV Mini se zvedla o 190 procent a na duben chystá společnost FCA další, teď už mírnější, zvýšení cen.
Po nedávné digitalizaci tak domácnosti začaly řešit problém, zda zůstat u kabelové televize, která vysílání v digitální kvalitě na Benešovsku nenabízí, nebo koupit satelit. Třetí variantou je možnost přijímání digitálního signálu prostřednictvím set-top-boxu. V reakci na to se některé panelové domy ve Vlašimi ozdobily množstvím talířů trčících k nebi. Existují tu už i bytové domy, kde je téměř polovina bytů vybavena satelitním přijímačem. Stanou se šedivé paneláky s lesem parabol ještě nevzhlednějšími, nebo se lidé vrátí zpět ke kabelovým rozvodům?
Ceny, nové služby a plány do budoucna přibližuje generální ředitel FCA a RIO Media Petr Opletal.


Za poslední půl rok vaše firma zvedá ceny už podruhé. Z původních 70 na 135, a nyní až na 160 korun u nejrozšířenější nabídky AV Mini. Co je příčinou tak rychlého skokového zdražování?

Měli jsme dlouhodobě nastaveny ceny služeb pod udržitelnou úrovní. To neumožňovalo modernizovat sítě a v konečném důsledku, protože provoz společnosti nebyl efektivní, to vedlo k prodeji celé společnosti bývalým majitelem. Nový majitel, společnost RIO Media, plánuje urychlenou modernizaci všech sítí a rozšíření a zlepšení zákaznické péče a řízení sítí. Bohužel, většinu našich investic platíme v eurech nebo dolarech a vývoj kurzu za poslední rok je z tohoto pohledu velmi nevýhodný. To nás donutilo narovnávat ceny rychleji, než jsme původně plánovali. Současná cenová úroveň je již pro nás udržitelná a neplánujeme v tuto chvíli další změny. Cena nejnižší nabídky je stále výrazně nižší, než cena srovnatelné služby u konkurence.


Eviduje vaše společnost vzhledem k jiným možnostem úbytek klientů na Benešovsku? Pokud ano, jak veliký?
Úbytek jsme zaznamenali, ale je skutečně minimální. V Benešově loni ubylo sedm zákazníků, ve Vlašimi jich bylo pětadvacet. Letos se počet našich zákazníků na Benešovsku naopak zvýšil téměř o deset procent, a to především u střední nabídky AV Klasika. Tak jako reakce na předchozí změnu byla zanedbatelná, ani nyní nemáme nijak výraznou reakci, která by vedla k odhlašování klientů. Reakce na každou takovou změnu bývá spíše emocionální. Ceny služeb kolem jednotek korun denně, jsou v rodinném rozpočtu prakticky zanedbatelné a zákazníci dlouhodobě oceňují technický servis a zákaznickou péči, která v případě satelitního nebo pozemského příjmu buď neexistuje nebo je na velmi špatné úrovni.


Lidé ale přesto dost reptají na novu cenovou politiku společnosti FCA, neobáváte se dalšího úbytku klientů vzhledem k současným ekonomickým podmínkám a levné dostupnosti konkurenční nabídky v podobě satelitů či set-top-boxů?
Je pravda, že se nám sešlo několik negativních reakcí. Jedná se ale jen se o velmi malé procento zákazníků. Z úbytku zákazníků strach nemáme, naopak věříme ve výrazný růst počtu dalších zákazníků. Většinu našich sítí se již letos chystáme modernizovat na technologii s optickým vláknem do domácnosti. Tato technologie nabídne zcela novou generaci služeb v nesrovnatelně vyšší kvalitě jak video služeb, tak i služeb datových a hlasových. Nyní tyto služby spouštíme v Klatovech a Olomouci, Benešov a Vlašim plánujeme na třetí čtvrtletí letošního roku.


Už teď je pohled na některé současné paneláky ve Vlašimi dost nepěkný. Jak se Vám líbí představa budoucích satelitních městeček - v každém bytě satelit.
Ani mně, a předpokládám že ani majitelům domů na fotografii, se takový pohled nelíbí. Jakmile ale nabídneme plnou službu triple-play (tv, data, hlas), věřím, že zákazníci slepou uličku satelitního příjmu opustí a rozhodnou se pro pevnou síť. Ta bude řešit jejich komunikační potřeby nejkvalitnějším možným způsobem. Potvrzují to skutečnosti ve městech, kde taková nabídka již existuje. Ze zkušenosti vím, že zákazníci, i když cenu vnímají citlivě, se nakonec rozhodují podle kvality služby a úrovně zákaznické podpory. Cena je až sekundární hledisko. Už dnes si na Benešovsku kupují naše služby dvě třetiny domácností, v nichž máme vybudovanou síť. Věřím, že po její modernizaci tento poměr stoupne na osmdesát procent připojených domácností.

KAREL CHLUMEC