V posledních letech převyšuje poptávka po volných místech, o zhruba dvě desítky míst nabídku.

„Neveklovská školka je stará budova, která byla před několika lety opravena za státní dotace. Jak dlouho po znovuotevření funguje, vám přesně neřeknu, ale je od samého začátku malá. Takže se tam hodně dětí vůbec nedostane,“ telefonovala do redakce Benešovského deníku Květa Kůsová, rozhořčená obyvatelka Neveklova s tím, že obyvatelé města požádali zřizovatele školky o otevření předškolní třídy v místní základní škole.

„To bylo ještě před volbami a současný starosta Jan Slabý, který byl tehdy ještě místostarosta, nám na veřejném zasedání sdělil, že se s námi,
s občany Neveklova, o tom nebude bavit,“ postěžovala si Kůsová, která míní, že náklady na zřízení jedné třídy navíc, by nebyly příliš velké.

„Učitele platí kraj, jídlo a školné rodiče a ještě mají peníze z našich daní,“ vypočítala náklady obyvatelka města.

Další řešení, jak vytrhnout trn z paty rodinám s malými dětmi, je podle Kůsové přestavba budovy proti stávající školce a patří obci. „Jenomže zastupitelé Neveklova jsou ke všemu liknaví. Takže i tohle by byla otázka minimálně jednoho roku, než by se něco změnilo,“ uvedla na závěr telefonátu rozhořčená žena.

„Je hodně dětí a malá školka,“ uvedl Jan Slabý, starosta Neveklova, který vyvrací tvrzení, že lidé už dlouho dobu požadují navýšení kapacity MŠ. „Školka není nafukovací a navíc jsou tu i děti z okolních obcí. To je těžká věc. Každý si myslí, že je to jako mávnutím proutku. Já mám potřebu a ty se město starej,“ hájí se starosta.

Jakým způsobem situaci řeší, nebo kdy padne konečné rozhodnutí, nechtěl ale sdělit.

„Já nic říkat nebudu, protože to není ještě ukončené. Vy to napíšete, ona se za týden situace změní, já budu vypadat jako lhář a nakonec se to obrátí proti mně,“ uvedl na závěr Slabý, který vidí řešení problémů v obci přes tisk, jako ten nejhorší způsob, který navíc vůbec ničemu a nikomu nepomůže.