Agresivní, nebezpeční. To si většina Evropanů myslí o cizích řidičích. Své vlastní schopnosti za volantem přitom hodnotí velmi kladně. Ukázal to mezinárodní průzkum zadaný francouzskou společností Vinci Autoroutes. „Vyplývá z něj, že 79 procent dotázaných řidičů má o jiných lidech na silnicích negativní mínění – zároveň je ale 97 procent oslovených hrdých na vlastní řidičské schopnosti,“ píše CNN.

Průzkum má název Responsible Driving Barometer a letos se konal již jeho dvanáctý ročník. Pro francouzského zadavatele jej vypracovala společnost Ipsos. „Průzkumu se zůčastnilo 12 400 respondentů z jedenácti zemí, přičemž v každé zemi bylo osloveno alespoň tisíc lidí,“ nastiňuje CNN.

Do průzkumu se zapojili lidé z Francie, ale také například Německa, Španělska, Velké Británie, Polska, Řecka, či Slovenska.

Podle CNN mohou výsledky na lidi působit až děsivě. „Neuvěřitelných 42 procent dotázaných Poláků uvedlo, že na silnici je 'každý sám za sebe',“ píše CNN. 

Cizí řidiči? Hotové peklo

Zatímco své vlastní řidičské schopnosti hodnotili zapojení lidé kladně, a mírně se vyjadřovali také o svých spoluobčanech, když došlo na hodnocení jiných národů, servítky si nikdo příliš nebral. „Zatímco jen třicet procent Němců se rozhodlo, že řidiči z jiných zemích se chovají na silnici agresivně a nezodpovědně, třeba až sedmdesát procent Španělů a Britů uvedlo, že mají negativní názor na řidičské schopnosti dalších Evropanů. Nejkritičtější k řidičským návykům jiných národů pak byli Řekové, až jednadevadesát procent oslovených si totiž myslí o cizincích za volantem něco špatného,“ shrnuje CNN. 

Pravdou ovšem je, že na rozdíl od jiných národů jsou Řekové nejkritičtější i sami k sobě. Takže pokud se někdo chystá na dovolenou do Řecka, měl by být na silnici mimořádně pozorný. „Řekové skončili na prvním místě, co se týče nenávistného chování za volantem. Polovina jich přiznala, že za volantem nadávají, troubí, předjíždí přes plnou čáru či že jsou dokonce schopni vyskočit z auta a jít se pohádat s jiným řidičem. Jsou také národem, který uznává, že se velmi často zezadu lepí na jiné auto, pokud se jim jeho jízda nelíbí,“ konstatuje CNN. 

Desítky metrů jízdy naslepo

Tou nejvíce nemilou zprávou, která z nového průzkumu vyplývá, ovšem je, že přibývá případů rizikového chování za volantem. „Řidiči jsou si obecně vědomi nebezpečí nepozornosti za jízdy. Více než polovina Evropanů ji označila za hlavní příčinu smrtelných nehod, a celkem dvanáct procent lidí uznalo, že kvůli používání telefonu při řízení už mělo nebo téměř mělo nehodu,“ upozorňuje tisková zpráva k průzkumu

Jenže například stále více francouzských řidičů uznává, že se přesto k takovému chování uchylují – až čtyřiaosmdesát dotázaných francouzských řidičů připouští, že někdy odtrhne oči od vozovky na více než dvě sekundy, což při rychlosti 130 kilometrů v hodině na dálnici znamená ujet naslepo 72 metrů,“ zmiňuje zpráva.

Až tři čtvrtiny všech dotázaných řidičů z Evropy pak přiznaly, že za volantem používají mobil, a celkem devět procent evropských řidičů se doznalo, že při řízení sleduje na mobilu videa. 

Až čtrnáct procent Evropanů také přiznalo, že již mělo nebo téměř mělo nehodu kvůli únavě či spánku za volantem. Oproti číslům z roku 2018 je to nárůst o pět procent. „Ovšem až 39 procent evropských řidičů si myslí, že řídí stejně dobře, i když jsou unaveni, a 46 procent řidičů pokračuje v řízení, i když se cítí být velmi unavení, protože dle svých slov 'musí',“ zmiňuje zpráva k průzkumu. Počty těchto lidí se oproti výzkumům z předchozích let opět zvýšily. 

Podle průzkumu evropští řidiči celkově na silnicích stále více hazardují. „Až 86 procent Evropanů uznalo, že překračuje povolenou rychlost o několik kilometrů v hodině. Více než polovina pak při předjíždění nebo změně směru nepoužívá blinkr a pětina lidí uznala, že si zapomíná zapnout bezpečnostní pás,“ konstatuje zpráva k průzkumu. 

Před jízdou na dovolenou by tak měli být všichni, kdo vyrážejí na evropské silnice, mimořádně obezřetní.