„Současně říkám panu předsedovi, že zohledňujeme i ostatní dva pilíře, tedy udržení sociálního smíru a investiční aktivitu státu. Ono není legislativně složité napsat velké úspory a škrtat, ale náročné je prosadit je a udržet je také po příštích volbách, i když ty ještě vyhrajeme my, takže i po těch dalších,“ vysvětluje svůj postoj.

Pomoci musí i sociální systém

Fixace cen energií je podle něj jednou z cest k závazku, že vláda nenechá nikoho spadnout na dno: „Pro mnohé domácnosti ani schválené zastropování silové elektřiny na šesti korunách za kilowatthodnu a na třech u plynu nebude stačit. A pro ně tu je sociální systém. Kdyby fixace plošně a plně pokryla všechny, musela by být pomoc daleko větší, ale ta by pro vysokopříjmové skupiny byla už zbytečná. Výše zastropování je taková, aby pomohla zvládnout energetickou krizi většině domácností a současně motivovala k úsporám. My neříkáme, že je to nízká cena, ale že to je cena přijatelná.“

Kompenzace mimořádných výdajů

V rozhovoru také obsáhle vysvětluje, z jakých příjmů stát bude kompenzovat mimořádné výdaje. Půjde o uplatnění evropského řešení, jež umožňuje čerpat do státní pokladny vše nad 180 euro za megawatthodinu vyrobené elektřiny. „Když si vezmeme jaderné, hnědouhelné elektrárny a teplárny, bude cena odstupňovaná podle výše zmíněného pravidla. Navíc v řetězci výrobce, distributor, obchodník použijeme věcné usměrnění cen neboli cenový výměr. A všichni budou také zahrnuti do windfall tax, daně z neočekávaného zisku,“ sdělil.

Ta zahrne na základě unijní dohody celý energetický sektor, těžbu ropy, plynu a uhlí, přepravu těchto komodit, rafinérie a distributory pohonných hmot. „Na národní úrovni k tomu přidáme banky. Tam používáme stejné parametry čili průměr zisku za poslední čtyři roky plus dvacet procent. Výnos odhadujeme na 25 miliard ročně,“ upřesnil ministr financí.

Žádné nekalé praktiky

Zároveň Deníku prozradil, že vláda bude trvat na nulové toleranci k nekalým obchodním praktikám distributorů a prodejců energií: „Zisk není sprosté slovo, ale pokud někdo jednostranně vypovídá domácnostem smlouvy o zafixované ceně a chce toto množství prodat s tím, že zbytek zaplatí vláda, tak to není regulérní podnikání, ale nekalá obchodní praktika. Do jejich potírání se zapojí Energetický regulační úřad, obchodní inspekce a finanční správa. Rozhodný den, odkdy to budeme posuzovat, je 7. září, kdy jsme oznámili, jak ceny zastropujeme.“

Kudy podle Zbyňka Stanjury vede cesta ke snížení strukturálního schodku veřejných financí? Sáhne Fialova vláda ke zvýšení firemních či majetkových daní? Dozvíte se v pátečním tištěném Deníku.