Na hraně rizikového pití alkoholu se dle zjištění Státního zdravotního ústavu, který zpracovává data pro Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice, jen v roce 2022 pohybovalo přes dvanáct procent Čechů.

Názory odborníků z různých oblastí na právě startující kampaň Suchej únor se liší stejně jako názory běžných lidí:

Z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny pak plyne, že rok od roku stoupá počet lidí, kteří kvůli problémům způsobených alkoholem vyhledávají zdravotní péči. „V roce 2022 to bylo 27 tisíc klientů, z nich víc než 18 tisíc tvořili muži. Celkem pojišťovna v daném roce za léčbu alkoholiků uhradila téměř 840 milionů korun. Průběžně zpracovaná data roku 2023 zatím ukazují, že se meziročně stav nijak nezlepšil, naopak mírně vzrostl jak absolutní počet léčených klientů, tak i související náklady na jejich léčbu,“ uvedl náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár.

S těmito závěry souhlasí i organizátoři osvětové akce Suchej únor. „Sledujeme různé statistiky a spolupracujeme s mnoha organizacemi. A z dat plyne, že na hraně rizikové konzumace alkoholu, tedy v situaci, kdy lidé neví, zda mají alkohol pod kontrolou, nebo je již ovládá, je 1,3 až 1,7 milionů lidí v České republice,“ řekl organizátor kampaně Petr Freimann.

Zvládnete jeden měsíc vyhýbat se alkoholu? Zapojte se do ankety Deníku:


Nahrává se anketa ...

Začátky akce Suchej únor, jejíž vznik se datuje do roku 2012, se pojily s organizací Liga otevřených mužů. „Tehdy jsme chtěli udělat něco pro mužské zdraví. Teď už jsme pod hlavičkou organizace Suchej únor a naše základna, která chce se svým životem a zdravím něco udělat, se pomalinku rozrůstá. A nejsou to jen muži,“ poznamenal Freimann.

Zatímco v zárodku kampaně se podle něj k měsíční abstinenci odhodlala asi jen stovka lidí, nyní již akce přitahuje skoro milion zájemců. „Jsme někde kolem 900 tisíc lidí, kteří se k akci připojí. Moje kolegyně by letos ráda atakovala milionovou hranici, ale osobně se domnívám, že se již nyní pohybujeme na stropu,“ dodal organizátor.

Z dat organizátorů také plyne, že čím dál častěji se k nucené abstinenci odhodlávají ženy. „V minulých letech to bylo padesát na padesát, ale teď se pomalinku misky vah přiklání na stranu žen,“ doplnil Freimann.

Podle něj se někteří nespokojí pouze s měsícem abstinence, a naopak taky ne všichni, kdo se do akce zapojí, vydrží. „Z našich dat plyne, že celý měsíc abstinovat vydrží 80 až 90 procent lidí. Zhruba polovina pak v dalších měsících deklaruje, že oproti minulosti pije střídměji,“ nastínil Freimann.

Nepít je umění. Tak zní motto Suchého února, výzvy, která od roku 2013 nabádá Čechy, aby celý jeden (nejkratší) měsíc v roce abstinovali:

Najdou se však i tací, kteří si z akce dělají šoufky. „Nedávno jsem dostal mail, kde mi pán napsal, že nepil už šest hodin a nepozoruje žádné změny. Ale jinak máme spíše děkovné dopisy a ohlasy,“ dodal organizátor akce.

Dle dat Českého statistického úřadu se za posledních několik let spotřeba alkoholu nijak dramaticky nezměnila a drží se kolem 170 litrů na osobu ročně, z toho 10 litrů čistého alkoholu. Denně pak pije alkohol zhruba 10 procent osob starších 15 let. V souvislosti s konzumací alkoholu u nás ročně zemře šest až sedm tisíc osob, z toho zhruba 2 tisíce úmrtí přímo souvisí s nadměrným pitím.