„Taháky jsou podle mě úplně normální věc, nedokážu si představit, že bych se bez nich dostal do třetího ročníku,“ krčí rameny 17letý Zdeněk, student jednoho pražského gymnázia, který se nám se svými zkušenostmi s podváděním svěřil pod pochopitelnou podmínkou, že nezveřejníme jeho příjmení.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

„Nejsem včerejší a piplat se s klasickými taháky mě přestalo bavit už na základce. Nejdříve jsem si je tiskl na počítačové tiskárně, pak jsem si ale pořídil neviditelné sluchátko. A to zkrátka nemá chybu.

Je úplně jako kouzelné sluchátko z Macha a Šebestové, splní každé přání a vždycky mi poradí, co je potřeba,“ usmívá se vychytrale a loučí se s námi se slovy, že u něj ve třídě podvádí každý.

Kouzelné sluchátko

Miniaturní sluchátka, zavedená do uší tak, aby nebyla vidět, a bezdrátově napojená na miniaturní přehrávač nebo mobilní telefon, jsou zatím nejmodernější technikou používanou převážně na středních školách při testech, u maturit nebo při vysokoškolských zkouškách.

Neviditelné sluchátko si lze legálně zakoupit na internetových stránkách za nižší tisíce korun a každý zájemce k němu jako bonus dostane speciální „tahákovou propisku“ s otáčivým průhledným okénkem v plášti tužky, s jehož pomocí lze číst tahák nalepený na vnitřní část.

„Neviditelné sluchátko, také známé jako mikrosluchátko nebo špionské sluchátko, je zařízení pro skrytou komunikaci a patří do sortimentu špionážní techniky, kterou se zabýváme,“ vysvětluje Michal Koch z Albrechtic na Karvinsku, autor a majitel webu věnovaného opisování.

Samotná technologie podle něj vychází z indukčních smyček a sluchadel pro osoby se zhoršeným sluchem. „Primárně byla určena pro podporu při prezentacích, přednáškách, obchodních schůzkách a pro vyšetřující detektivy. Protože je sluchátko miniaturní a ve zvukovodu prakticky neviditelné, objevili tuto vymoženost studenti a sluchátko začali používat ve školách při zkouškách a testech. Díky klesající ceně se pro ně tato špionážní technika stala dostupnější a atraktivnější,“ dodává.

Vznik stránky www.opisovani.cz byl podle pana Kocha pouze reakcí na zvyšující se poptávku. Morální dilema, že pomáhá podvádět, necítí. Na stránkách, kde sluchátko nabízí k prodeji, svítí jako prevence případných stížností nápis Tímto nikoho nenavádíme k porušování nepsaných pravidel.

Neviditelná sluchátka Michal Koch prodává i zapůjčuje. Jde v podstatě o upravenou verzi systému handsfree, známého u řidičů. Přenos z mobilního telefonu zajišťuje indukční smyčka – tu má student kolem krku pod košilí. Její součástí je miniaturní mikrofon, kterým je možno zadávat otázky „příteli na telefonu“, jenž sedí doma nebo v kavárně s učebnicí a napovídá správné odpovědi.

Jinou variantou je propojení sluchátka s přehrávačem MP3 nebo mobilem, kde jsou dopředu nahrány náročná slovíčka či fráze nebo třeba chemické vzorce sloučenin. Utajené sluchátko si už „zahrálo“ i v českém filmu: ve snímku Vejška ho u zkoušky používá Jiří Mádl.

Taháky bez práce

Studenti podváděli, podvádějí a podvádět budou, shodují se středoškolští profesoři z celé republiky, které jsme oslovili. S mikrosluchátkem v uchu studenta při vyučování se prý ale nikdo z nich zatím nesetkal. Je to proto, že je studenti nepoužívají, nebo o tom čeští kantoři zatím nemají ani potuchy?

„Neviditelné sluchátko jsem nepostřehla, ostatně podle našeho školního řádu smí student při hodině pracovat s mobilem či jiným zařízením pouze se svolením vyučujícího,“ neskrývá údiv středoškolská profesorka Miroslava Vinklerová z gymnázia v Šumperku. „Faktem ale je, že taháků nacházím ve srovnání s minulostí spíše méně a většinou ty klasické. Snažím se studentům vysvětlovat, že podvádět se jim nevyplatí,“ dodává.

„Podstatný rozdíl je v tom, že dnes je s výrobou taháků podstatně míň práce. Co my jsme si museli pracně vypsat, dnes studenti tisknou na laserových tiskárnách ve vysokém rozlišení,“ říká angličtinář z prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Marek.

„Ani nejmodernější výstřelky „podváděcích technologií“ nevytlačily ze škol klasické taháky psané na papírku „Podvádění se prostě stalo na celém světě natolik běžnou součástí života, nikdo se nestydí k němu přiznat a každý je bere jako normální součást studia. Překonali jsme bod, kdy se podvod stal natolik běžným, že ho lze považovat za společenskou normu.“

Jenomže právě důkladná příprava taháku podle něj často vedla k tomu, že se studenti látku tímto způsobem v zásadě naučili, o což kvůli počítači a tiskárně přicházejí. „Nejčastěji jde o zneužívání mobilu, ať už k rychlému vyhledání informace, nebo pro komunikaci mezi studenty samotnými. Papírový tahák má však stále své místo. A kouzelné sluchátko? O tom slyším poprvé,“ přiznává.

„Pořád mám pocit, že převládají klasické taháky,“ míní učitelka matematiky ze stejného gymnázia Hana Rašková. „Ale podvodů s mobily a v poslední době i s chytrými hodinkami přibývá.“ Hana Rašková zároveň upozorňuje na to, že v různých předmětech se podvádí různým způsobem.

„Posuzuji to z hlediska učitele matematiky, nic jiného neučím, a tam je tahák snad jen pro vzorce, a ty moc nepomohou, když je neumíte použít třeba pro integrační metodu. Koneckonců svědčí o tom i výsledky mých testů a celkové hodnocení, které nenasvědčuje tomu, že by taháky studentům nějak převratně pomáhaly.“

Kolik stojí otázky, prosím?

Opisování a vůbec podvádění se šíří v českých školách jako epidemie. Výzkum společnosti Studenta Media z roku 2016 například ukázal, že 72 % dotázaných studentů mělo k dispozici otázky z testu na vysoké škole ještě před konáním samotné zkoušky… Pětina studentů pak přiznala, že by byla ochotna za získání otázek zaplatit.

Nejčastějším zdrojem nelegálně získaných otázek testů jsou specializované internetové portály, jejichž tvůrci zpravidla tvrdí, že jde o stránky, jejichž smyslem je „pomoc studujícím směřující ke snadnějšímu osvojení učiva“, případně „ulehčení studia“, ve skutečnosti ale nabízejí rady a triky, které k podvádění přímo či nepřímo podněcují.

Například portál Primát.cz takto využívá 73 % respondentů průzkumu. Prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo SMS zpráv od „solidárních spolužáků“ získává otázky 71 % dotázaných studentů. Pouze každý druhý školní podvodník se při tom cítí provinile nebo nepříjemně.

Jde o „papír“, ne o znalosti

„Pětku za tahák jsem nikdy nedal. Podvod je výchovný problém, nikoli nutně důkaz neznalosti. Pokud žáka nachytám při opisování, dám mu psát test znova, v prostředí, které zcela vyloučí možnost podvádět, a často ve zvýšené obtížnosti,“ prozrazuje svůj učitelský recept na opisování angličtinář Michal Marek. Podvádění ve škole, věčný souboj mezi kantory a žáky, má mnohem složitější příčiny než jen morální selhání a nezodpovědnost konkrétního studenta.

„Žáci žijí, učí se a vyrovnávají se s pravidly hry dané školy, s cíli, které si daná škola vytyčila. Snaží se zvládnout požadavky dané školy charakterizované určitým počtem úkolů s určitou úrovní náročnosti v určitém časovém limitu. Někdy jde o požadavky nepřiměřené svým rozsahem, jindy zase nepřiměřené svou povahou, např. přehnaným důrazem na faktografii či reprodukování doslovných formulací.

Žáci a studenti jsou zkoušeni různými učiteli, kteří se navzájem liší svými nároky, svou ochotou přihlédnout k tomu, že žáci se neučí jen jejich vyučovací předmět a absolvují rozsáhlejší zkoušení i z jiných předmětů, dokonce ve stejný den,“ píše ve své studii nazvané Elektronické podvádění ve škole Jiří Mareš.

Podvádění je podle něj spoluurčováno i specifickým školním kontextem – psychosociálním klimatem třídy, studijní skupiny, učitelského sboru, školy a celým nastavením systému výchovy a vzdělávání.

Živnou půdou pro podvádění je podle něj zvýšený důraz na lidský výkon, na pozorovatelné a snadno měřitelné výsledky učení, na okamžité efekty, na jednoduché testové zkoušení, na soutěživost a konkurenceschopnost osob i institucí, na třídění lidí s vážnými dlouhodobými dopady na perspektivní a neperspektivní, na formální výstupy, tedy získání papíru, osvědčení, a ne znalostí, dovedností, pochopení a porozumění.

„A to nemluvíme o celospolečenském klimatu, v němž jsme opakovaně svědky takzvaného šikovného podvádění s vážnými finančními, sociálními a hlavně morálními důsledky pro celou společnost,“ napsal v závěru své studie, která se jako první důsledně věnuje elektronickému podvádění na českých školách, Jiří Mareš.

O tom, že v tomto směru nejsme ve světě výjimkou, svědčí i slova autora knihy s názvem Podvodnická kultura Davida Callahana pro britský list Daily Telegraph:

„Podvádění se prostě stalo na celém světě běžnou součástí života, nikdo se nestydí k němu přiznat a každý je bere jako normální součást studia. Překonali jsme bod, kdy se podvod stal natolik běžným, že ho lze považovat za společenskou normu.“

Elektronické podvádění

Jednodušší přístup k novým technologiím umožňuje nejen nové a efektivní způsoby získávání informací a učení, ale i efektivní způsoby podvádění. Představme si stručně některé z nich.

Mobilní telefon
Kromě toho, že si lze tahák napsat přímo do něj, letí mezi studenty i napovídání prostřednictvím SMS zpráv. Zabudovaným fotoaparátem lze také diskrétně vyfotit celý test, který lze následně odeslat spolužákům.

Přehrávač mp3
Stačí si jen nahrát doma tahák a ve třídě si dát sluchátko při písemce do ucha. Pokud podvádějící použije „kouzelné sluchátko“, šance na obelstění učitele vzrůstá.

Kalkulačka
Některé mají paměť, kam je možné si tahák naťukat, oblíbené je i popsání kalkulačky mezi tlačítky s číslicemi tužkou.

Tahák z počítače
Studenti využívají možnosti zmenšení i barevné rozmanitosti tištěných taháků. Ty lze pak nenápadně vložit pod hodinky i do plastové láhve s vodou (přilepí se pod vinětu) nebo do „tahákové propisky“.

Chytré brýle
Zahraniční prameny, pojednávající o „elektronickém školním podvádění“, je často zmiňují. Studentovi se na vnitřní straně skel objevují předem uložené informace nebo internetové zdroje.

Chytré hodinky
Mají podobné schopnosti jako počítač i přehrávač dohromady, navíc působí ve srovnání s mobilem nenápadně. Tahák lze nahrát na zvukovou stopu nebo zapsat do paměti hodinek.

Přítel na telefonu
Mimořádně drzá finta, o které nemá většina učitelů ani tušení. Student se sluchátkem v uchu zadává otázky kamarádovi, který sedí doma u počítače a vyhledává správné odpovědi.