Netolický od počátku horoval za prodloužení nouzového stavu, v zájmu společného postupu však byl ochoten od něj ustoupit. K realizaci jeho návrhů na uvolnění opatření by v mnohém postačoval kraji vyhlašovaný stav nebezpečí, který je navíc ústavně čistší.

„Dnes jsme se dohodli na tom, že všichni hejtmani požádáme o vyhlášení nouzové stavu. Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi,“ potvrdil na twitteru moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Ministr vnitra Jan Hamáček poděkoval hejtmanům za korektní a věcné jednání. „Dohodli jsme se na dalším společném postupu v situaci, která je z epidemiologkého hlediska velmi složitá. Při pokračování nouzového stavu je priorita návrat dětí do škol, úpravy opatření budeme průběžně konzultovat s kraji,“ uvedl na twitteru.

Hřib: Pražané by byli vystaveni mediálnímu lynči ze strany premiéra

„Lidé už nevěří opařením, protože ti, kdo je zavádějí, je sami nedodržují. Opatření zjevně nefungují – kdyby fungovala, krize už by byla vyřešená, protože by se lidé prakticky nepotkávali. Věřím, že by pak lidé opatření lépe dodržovali, kdyby takovou sebereflexi vláda projevila,“ vysvětlil Hřib, proč nechtěl Babišově vládě poskytnout „bianco šek“ na další prodloužení nouzového stavu.

Primátor hlavního města v prohlášení napsal, že kolegům jejich hlasování nevyčítá i vzhledem k tomu, že v krajích často řeší daleko horší problémy, než má Praha. Jako příklad dal tři zavřené okresy v Karlovarském a Královehradeckém kraji. Metropole díky velkým fakultním nemocnicím navíc má podstatně vyšší kapacity lůžkové péče než v jiných oblastech republiky.

„Za těchto podmínek nedává smysl, aby Praha fungovala v jiném režimu než ostatní kraje. Pokud by navíc v Praze byly otevřeny služby, maloobchod (byť s kapacitními omezeními) a sportoviště a v jiných krajích nikoliv, tak by do hlavního města masivně proudili lidé odjinud, což by situaci ještě zhoršilo. Obyvatelé Prahy by pak byli zbytečně vystaveni mediálnímu lynči ze strany premiéra za zhoršení epidemie, i když by za to sami nemohli,“ obává se Hřib a zmínil také páteční slib, že bude postupovat stejně jako středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Změna opatření

„Finální slovo bude mít dnes odpoledne vláda, ale na úrovni hejtmanů jsme se shodli na podání žádosti o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní. Požadujeme, aby vláda sdělila veřejnosti plán pro příští dny a týdny, co se týká uvolnění některých opatření. Jedná se především o návrat maturitních ročníků a 9. tříd do škol od 1. března za jasně daných podmínek testování. Zároveň chceme umožnit očkování pedagogických pracovníků a jejich registraci přes centrální rezervační systém. Dále chceme uvolnění v oblasti obchodu a služeb za dodržení jasně stanovených hygienických podmínek. To by mělo být v nejbližších dnech upřesněno a stanoveno. Stejné by to mělo být s kulturou a venkovním amatérským sportem,“ uvedl Netolický.

Zároveň ale řekl, že vláda zatím neuvažuje o zrušení zákazu nočního vycházení. Naopak má být již od pondělí zrušeno omezení úředních hodin institucí veřejné správy. „Zároveň považujeme za důležité, aby byl v co nejkratší době projednán pandemický zákon a vláda se domluvila s opozicí na dalším jednotném postupu,“ doplnil pardubický hejtman.

Netolický o závěrech jednání hejtmanů s vládou následně informoval také Bezpečnostní radu Pardubického kraje, která již v pátek podání žádosti o vyhlášení nového nouzového stavu jednomyslně schválila.

Usnesení rady Asociace krajů České republiky
1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu (NS) jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.

2. Konstatuje, že NS je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AKČR vyzývá Vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.

3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. 3. 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá Vládu ČR, aby NS využila především pro zajištění těchto kroků.

4. Vyzývá Vládu ČR aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do CRS od 1. 3. 2021.

5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AKČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb kultury a amatérského sportu to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.

6. Vyzývá Vládu ČR, aby do 1. 3. 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AKČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.

7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. 2. 2021.

8. Vyzývá vládu k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.