Toho žaloba viní ze zvlášť závažného trestného činu pohlavního zneužívání nezletilých, kterého se měl dopustit v únoru loňského roku.

Po úvodním obeznámení s průběhem červnového soudního líčení vyzvala předsedkyně senátu Ivana Doubková ke svědecké výpovědi soudního znalce z oboru neurologie Svojmila Petránka, aby se vyjádřil ke zdravotnímu stavu obžalovaného. Ten se právě s odvoláním na zdraví k jednání nedostavil.

„Nemohu říci, jaký je v tuto chvíli zdravotní stav obžalovaného, protože posudek na něho jsem vypracoval ještě v přípravném řízení, zhruba před rokem,“ uvedl znalec s tím, že u obžalovaného provedl objektivní i pomocné neurologické vyšetření, které nepotvrdilo žádné neurologické onemocnění.

„Nezjistil jsem u vyšetřovaného žádnou poruchu mozku a z neurologiockého hlediska si neumím jeho jednání, pro které je obviněn, vysvětlit,“ dodal Petránek.

Znalec dále uvedl, že teoreticky by se mohlo jednat o jistou formu epilepsie, při níž se člověk může chovat nevysvětlitelně. Své zdůvodnění doložil konkrétními příklady ze své klinické praxe.

„Z jediného vyšetření se nedá epilepsie vyloučit, ale ani potvrdit“ podotkl neurolog.

Další soudní znalec, tentokrát z oboru psychiatrie a sexuologie Luděk Daneš ale míní, že souzený stomatolog trpí patologickou sexuální deviací se zaměřením na mladé chlapce a dívky.

„Pobyt obžalovaného na svobodě je společenský mírně nebezpečný a je možné, že by své chování mohl za určitých okolností opakovat,“ prohlásil s tím, že u obžalovaného vzhledem k patologické sexuální agresivitě navrhl ambulantní ochrannou léčbu, při níž by se stomatolog seznámil s úchylkou, naučil se ji akceptovat a vyvaroval se aktivity, která by mohla vést k recidivě. Znalec své vyšetření opřel mimo jiné i o přístroj zvaný falograf, který zaznamenává aktivitu vyšetřovaných na vizuální sexuální podněty.

Právě použití přístroje při stanovení znaleckého posudku napadli obhájci žalovaného Pavla Sedla. Oba advokáti zpochybňovali účinnost přístroje i samotný posudek znalce mimo jiné i tím, že si nechali vypracovat další znalecký posudek, který se od prvního značně odlišoval.

„Potvrzuji závěry svého posudku, u obžalovaného nelze prokázat žádnou duševní poruchu, včetně sexuologické,“ uvedl sexuolog a znalec obhajoby Jiří Švarc.

Ten také přiznal, že není zastáncem vyšetření na falografu a neprovádí jej.

„Tato metoda není objektivní, vždy při ní vyjde něco jiného. I člověk, který netrpí deviací, může spáchat sexuální delikt,“ řekl sexuolog Jiří Švarc a dodal, že nelze dojít k závěru o sexuální deviaci u obžalovaného. Posudek svého kolegy ale označil Švarc za standardní.
Hlavní líčení poté pokračovalo promítáním videozáznamu z výslechu jedné z nezletilých poškozených. Z tohoto dokazování senát veřejnost vyloučil.

Předsedkyně senátu Ivana Doubková následně odročila hlavní líčení na středu 19. října. Další stání začne ráno v 8.30, kdy by se mělo pokračovat v dokazování.

KAREL CHLUMEC