Vloupání přibylo s takovou intenzitou, že si to vyžádalo nejen intenzivnější hlídky policistů i strážníků, ale do terénu vyrážejí i dobrovolníci v roli jakýchsi občanských hlídek. S posláním být vidět a pachatele odrazovat. Jejich členové soudí, že v regionu řádí ne jedna, ale spíš několik zločineckých skupin; tří až pětičlenné partičky pachatelů totiž pořádají zlodějské nájezdy i na několika místech zároveň.

Situace v regionu jižně od Prahy je skutečně vážná. Naznačuje to dopis vedoucího územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih Miroslava Havránka adresovaný starostům (a jejich prostřednictvím i občanům).

Nárůst počtu případů vloupaček policejní šéf potvrzuje. „Ze strany Policie ČR jsou prováděna různá preventivní opatření, související rovněž i s výkonem služby,“ ujišťuje. Podrobněji však přijaté postupy nerozvádí. „Z taktických důvodů nebudeme uvádět, jaká opatření Policie ČR v souvislosti se zvýšeným počtem vloupání do rodinných domů přijala,“ vysvětlil.

Havránek však vyzývá i místní, aby aktuální situaci přizpůsobili své návyky. Především doporučuje všímat si okolí (s telefonátem na linku 158 v případě jakéhokoli podezření) či například pomocí světel předstírat přítomnost někoho v domě i v podvečerních hodinách, kdy je řada objektů ve skutečnosti prázdných.

„Preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt náležející k obydlí, naleznete například na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz,“ radí Havránek. Doporučuje také stáhnout si do mobilu aplikaci Zabezpečte se, přinášející mimo jiné poučení o kombinaci technického a elektronického zabezpečení.

„Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Nedoporučujeme do takového objektu vstupovat,“ radí policejní šéf. „Vyčkejte příjezdu policistů v blízkosti domu, bytu a popište jim vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto a podobně),“ uvedl dále Havránek. S upozorněním, že před příjezdem hlídky se nemá na nic sahat, přemisťovat, nebo dokonce uklízet.

Základní doporučení Policie ČR

- Všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel v místech, kde to není obvyklé ve vaší lokalitě, případně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu osob, vozidel (například delší dobu na místě bez jakékoliv činnosti) neváhejte kontaktovat Policii ČR na linku 158.

- Řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, pokud je jimi objekt vybaven, zapínat alarmy a signalizace, byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu. Alarmy sice pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, nicméně neumožní pachateli se pohybovat v nemovitosti dostatečně dlouho pro důkladné prohledání – a také záznamy z alarmů dávají taktickou a operativní informaci pro policii.

- Neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných domech například informacemi na sociálních sítích, nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich, nezveřejňovat jejich fotografie.

- Mít zapnuta venkovní světelná pohybová čidla.

- V období dřívějšího stmívání, často již od 16. hodiny, kdy majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou za zábavou, ponechat některé světlo v domě rozsvícené (nebo nastavit časový spínač na takovém světle).

Zdroj: Policie ČR