V tomto případě se jedná o dotační podvod, k jehož odhalení významně přispěl Finanční úřad pro Středočeský kraj, spojený se snahou vylákat ze státního rozpočtu i prostředků Evropské unie peníze v souvislosti s nákupy strojů pro strojírenský podnik. Podle kriminalistů žadatelé o dotace předkládali dokumenty s až desetinásobně nadhodnocenými částkami proti skutečným pořizovacím cenám.

Aurelius se škodou 300 milionů

Klec spadla v rámci případu s krycím názvem Aureilus loni v březnu, kdy detektivové NCOZ zadrželi čtyři osoby a následně zahájili trestní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob pro zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod s předpokládanou způsobenou škodou kolem 300 milionů korun. Mimo jiné policie jako výnos z trestné činnosti zajistila několik nemovitostí v odhadované hodnotě 35 milionů korun a peníze v hotovosti i finance na účtech v celkové hodnotě 22 milionů.

Větve „Rathova“ případu

K případu korupčního ovlivňování zakázky Středočeského kraje, spojovanému ponejvíce právě s Rathem (byť jde o kauzu podstatně rozsáhlejší), NCOZ k roku 2019 připomíná červnové vynesení pravomocného rozsudku Vrchním soudem v Praze. Někdejší hejtman byl tehdy odsouzen k sedmiletému odnětí svobody a peněžitému trestu ve výši deseti milionů korun; padlo i pět dalších nepodmíněných trestů plus jedna podmínka.

Tehdy šlo o takzvanou první větev případu – a od té doby justice pokročila. Letos v lednu vynesl středočeský krajský soud zatím nepravomocný rozsudek v takzvané druhé větvi (který se rovněž týkala veřejných zakázek Středočeského kraje). Rathovi byl navýšen jak trest odnětí svobody, se zpřísněním o jeden rok na osm let, tak trest peněžitý. Odsouzeni byli rovněž další lidé – jak ti známí z projednávání první větve případu, tak i nové tváře – a tentokrát rovněž právnické osoby (tedy firmy, mezi nimiž budí pozornost zejména stavební gigant Metrostav). Nyní se čeká na projednání věci před odvolacím senátem Vrchního soudu v Praze. Podle odhadu Deníku (vyplývajícího z rozvrhu práce soudu i zkušenosti z jiných kauz) by na to mohlo dojít koncem jara nebo začátkem léta příštího roku; nejspíš někdy kolem přelomu května a června.

Rath je nyní na základě pravomocného rozsudku z první větve případu ve výkonu trestu. Podle dostupných informací pobývá ve věznici v pražské Ruzyni, kde je zařazen pro práci ve skladu. Nenaplnilo se tak jeho očekávání, že i za mřížemi bude moci pokračovat ve své práci lékaře. Dotaz Deníku, zda se něco nezmění ani v době, kdy kvůli dopadům koronaviru trápí Českou republiku akutní nedostatek zdravotníků (položený již 23. října), ponechala mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová bez odpovědi. Vedle Ratha skončili v rámci této kauzy i další lékaři: někdejší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová (dříve Pancová) a její manžel Petr Kott. Za mřížemi jsou i další lékaři – z jiných mediálně sledovaných kauz jsou známi například Jaroslav Barták či Vladimír Mikuš.

Vývoj „Rathovy“ kauzy korupčního ovlivňování zakázek

- Pro veřejnost případ zahájilo překvapivé zadržení tehdejšího hejtmana Středočeského kraje za ČSSD Davida Ratha v květnu 2012 před domem budoucích manželů Kottových, kdy měl u sebe krabici na láhve s vínem, v níž se následně našly bankovky v hodnotě sedmi milionů korun

- Po delším vyšetřování, soudních zvratech a peripetiích uzavřel takzvanou první větev případu Vrchní soud v Praze pravomocným rozsudkem loni v červnu

- Ve druhé větvi, budící pozornost i tím, že mezi obžalovanými (a rovněž nepravomocně odsouzenými) figurují také firmy, vynesl trestní senát Krajského soudu v Praze nepravomocný rozsudek letos v lednu

- Obsáhlé písemné vyhotovení rozsudku soudkyně Iva Říhová dokončila v srpnu a podle slov mluvčího soudu Jiřího Wažika byl verdikt účastníkům řízení rozeslán na přelomu srpna a září

- Na doplnění podaných odvolání na základě rozsudku v písemném provedení stanovila předsedkyně prvoinstančního senátu Říhová lhůtu do poloviny listopadu; následně bude spisový materiál předán Vrchnímu soudu v Praze (k čemuž by podle slov mluvčího Wažika mělo dojít ještě do konce listopadu

- Po doručení k vrchnímu soudu bude případ přidělen konkrétnímu odvolacímu senátu, který se nejprve bude muset detailně se spisem seznámit

- „Kdy jednání nařídí, je na zvážení konkrétního předsedy senátu,“ řekla Deníku mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová – s tím, že v potaz bude brát jak to, aby nedocházelo k prodlení či průtahům, tak další souvislosti; bude současně respektovat i hygienické požadavky v rámci opatření proti šíření koronaviru