Čas je na jednu stranu milosrdný a dává zapomenout na mnohé smutky, je však i krutý a tak přímých účastníků těchto dramatit ubývá.

„Proto bylo letošní Ohlédnutí věnováno především rodákům a pamětníkům. Pietního aktu na náměstí se zúčastnila řada významných hostů – starostů, historiků a přátel Neveklova," uvedl senátor Karel Šebek, místostarosta Neveklova s tím, že nechyběla ani spisovatelka Eliška Horelová, čestná občanka Neveklova, autorka působivé knížky Kluci ze zabraného.

Symbolicky byl během akce pokřtěn i nový almanach Ohlédnutí, který obětavě sestavil dokumentarista a milovník tohoto kraje Václav Šmerák. Mezi stovkami účastníků byl také poslanec Jan Vidím a senátoři Tomáš Töpfer a Karel Šebek.

Velkým dojmem zapůsobil pečlivě připravený alegorický průvod vyháněných lidí za hrozivého doprovodu vojáků SS na motocyklu.

„Pro návštěvníky Neveklova byly připraveny celkem čtyři výstavy na téma válečných událostí, lidí bez domova a zmizelých sousedů.

Výstavy byly situovány v nově dostavěném domě na náměstí a v tísnivém prostoru zchátralé synagogy," připomněl Šebek.

Studenti Obchodní akademie Neveklov pozvali pamětníky do své školy na besedu a představili zde originální filmové dokumenty.

V kostele Maří Magdalény v Bělici vystoupili k poctě tomuto kraji houslový virtuos René Kubelík a kytarista Miloslav Klaus.

„V neveklovském kině proběhl malý festival filmů s válečnou tématikou. Nedělní odpoledne se pak neslo v duchu retro – hesla Ve tři po válce v neveklovské sokolovně," doplnil Karel Šebek s tím, že se na přípravě letošních akcí podílelo obrovské množství dobrovolníků a všichni zasluhují plné uznání. Odměnou jim byla hojná účast diváků a posluchačů, kteří vytvořili důstojnou a přátelskou atmosféru.
Historii je třeba připomínat nejen z piety ke zmařeným lidským životům, ale i pro budoucnost, aby se hrůzy druhé světové války již nikdy neopakovaly.

„Již 14. března 1942 se totiž na Neveklovsku objevily první zlověstné vyhlášky, oznamující zdejším obyvatelům, že se budou muset vystěhovat ze svých domovů v zájmu zřízení cvičiště zbraní SS," zdůraznil senátor Šebek.

A tak se po poslední sklizni roku 1942 museli vydávali smutní a vystrašení obyvatelé do nejistoty nových domovů. Celkem bylo z prostoru mezi řekami Vltavou a Sázavou vyhnáno v pěti etapách 17 647 obyvatel.

S přispěním Karla Šebka