A i když má výtvor ke krásnému umění nekonečně daleko, teoreticky lze na činu najít přece jen jedno malé, i když jen teoretické pozitivum.

Průhledné protihlukové bariéry bývají často doslova hrobem pro ptáky. Ti sklo za letu nevnímají jako překážku a v plné rychlosti do něj narážejí a hynou. Možná, že právě ona černá písmena některé od průletu přece jen odradí.