Odpadků u silnice mezi Benešovem a Neveklovem přibude. Kraj schválil zvýšení kapacity skládky mezi osadou Přibyšice a Vatěkovem, kterou využívá hlavně město Benešov. Souběžně provozovatel upraví technologii skládkování s pomocí takzvané anaerobní digesce.
„Objem uložených odpadů do země se lepším tříděním a následným využitím jako druhotných surovin zmenší zhruba o jednu třetinu,“ připomněl neveklovský starosta Karel Šebek.
Stavba nové technologie oficiálně začne 9. října. Se závěry zjišťovacího řízení posuzování vlivu při nakládání s odpady u Přibyšic se obyvatelé Neveklova a Václavic mohou seznámit na úředních deskách svých radnic.