To jsou sice frekventované prohřešky, ale kromě nich musí stále častěji řešit stížnosti na majitele psů, volné pobíhání jejich čtyřnohých mazlíčků i znečišťování veřejného prostranství.
„Několikrát do roka vlašimští lékaři ošetřují pacienty, kteří byli napadeni a pokousání volně pobíhající psem. V případě, že pokousanou osobou je dítě, je ublížení na zdraví spojeno s vážnou psychickou újmou, kterou si dítě nese po celý budoucí život,“ říká velitel městských strážníků Luboš Baranec a dodává, že na určených místech je možný pohyb se psem pouze na vodítku a držitel psa je povinen zabránit znečištění veřejných prostor a výkaly po svém psu neprodleně uklidit.
„Za nedodržení těchto povinností můžeme uložit na místě blokovou pokutu ve výši až tisíc korun,“ dodává Baranec. Co se rozumí pojmem chov zvířete, kdo je jeho držitelem a kdo majitelem, co je volné pobíhání psů, to upřesňuje obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
A co radí městská policie, když už k napadení člověka psem dojde? „Zraněnému je třeba zajistit první pomoc a lokálně ošetřit ránu běžnou dezinfekcí, třeba i mýdlovou vodou. Vždy je ale nutné pátrat po původu psa, který poranění způsobil a zjistit jeho majitele,“ doporučuje Luboš Baranec s tím, že chovatel je ze zákona povinen zajistit veterinární prohlídku zvířete. To kvůli možné nákaze nebezpečnou vzteklinou. Ani malé škrábnutí cizím psem by podle strážníků neměl zraněný podceňovat. Jestliže majitel psa nespolupracuje a odmítá zvíře nechat vyšetřit veterinářem, musí se zraněný obrátit na Policii ČR nebo příslušnou veterinární správu, která je kompetentní takový problém řešit.⋌(kac)