Předcházení uvedeným problémům je podle odborníků nejúčinnější, jestliže se při řešení vychází z konkrétních událostí.

„Proto bylo také hlavní náplní programu vyhodnocení loňského roku a všech aktivit z Programu prevence kriminality města Benešova v tomto období,“ potvrdila manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence Gabriela Škoulová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov.

Následně na to se účastníci schůze bavili i o aktivitách připravovaných na letošek. Ty jsou součástí dokumentu Program prevence kriminality města Benešova na rok 2019. „Při jednání padlo také mnoho zajímavých nápadů a podnětů,“ uvedla míní Gabriela Škoulová.

V oblasti drogové prevence mohou svému účelu pomoci například i nové letáky, které vznikly na benešovské radnici na konci loňského roku.