Co a kam napsala přísedící?

S námitkou podjatosti při úterním pokračování hlavního líčení vystoupil v jednací síni obhájce aktuálně nepřítomného Ratha Adam Černý. Ohrazuje se proti jedné čtvrtině senátu; proti přísedící z řad veřejnosti Gabriele Nardelli. Vadí mu, že ještě předtím, že se stala členkou senátu, se k osobě exhejtmana údajně vyjadřovala na sociálních sítích – a nebylo to pro Ratha lichotivé. „Hanlivé, jízlivé – a vyloženě jednostranné komentáře,“ zhodnotil Černý, jenž v té souvislosti hovoří o „nevhodném a podjatém“ způsobu. Navíc s tím, že to bylo ještě předtím, než nynější přísedící měla přístup ke spisu, a tak si svůj názor udělala pouze na základě informací z médií. Podle Černého to vede k vážným pochybnostem o její nestrannosti.

Rathova právníka, k jehož námitce podjatosti se připojili i další z obhájců, soudkyně Říhová vyzvala, aby do středy označil, kde se kritizovaný výrok měl objevit. To však Černý odmítl. Požadavek, aby své podání jakkoli doplňoval, označil za nezákonný. To posléze zopakoval i na chodbě před jednací síní v rozhovoru s reportéry: nezákonný až šikanózní přístup, zdůraznil. „Já jsem námitku řádně podal – a přísedící dobře ví, co kam napsala,“ uvedl s tím, že on nemá takové možnosti něco vyhledávat či odněkud kopírovat. Námitky podjatosti nicméně v této kauze nejsou ničím novým: padly již opakovaně. A – neuspěla zatím žádná.

Obhajoba firem má výhrady

Dokonce požadavek na vrácení věci Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k došetření pak ze strany obhájců zazněl v souvislosti s údajně nezákonným postupem v přípravném řízení. Konkrétně jde o to, že usnesení o zahájení trestního stíhání bylo v případě firem zasláno těmto právnickým osobám do jejich datových schránek. Hned několik obhájců v tom spatřuje „zásadní procesní vady“ – z nichž by prý bylo možno dovozovat celkovou nezákonnost trestního řízení, jestliže klientovi bylo odňato právo na obhajobu.

Kriminalisté ani dozorující státní zástupce si podle tohoto výkladu neujasnili, že je třeba kontaktovat toho, kdo za právnickou osobu může činit úkony – a má tudíž možnost vést obhajobu. Zazněl v té souvislosti požadavek, že tohle je žádoucí vyřešit co nejdřív – aby se posléze neukázalo, že řízení je třeba kvůli vadě opakovat, což by pro obžalované znamenalo zbytečnou zátěž i zbytečné náklady.

Zapomenutý tablet nikdo nevzal

Jeden pozoruhodný moment přineslo úterní pokračování hlavního líčení i na chodbě před jednací síní číslo 6: zjištění, že u soudu se nekrade. Jeden z obhájců před desátou dopolední nedopatřením nechal ležet na okenním parapetu tablet – a elektronický přístroj, který zůstal zcela bez dozoru, tam počkal až do chvíle, než si jej majitel v pořádku vyzvedl necelou hodinu po poledni. Nakolik roli sehrál fakt, že kolem procházeli samí poctivci, z nichž se nikdo nenechal zlákat k tomu, aby z něj příležitost udělala zloděje, nebo převážilo vědomí, že soudní chodba je pod bedlivým dohledem kamer, těžko odhadovat. K soudům nicméně běžně přicházejí lidé, kteří právě v tomto ohledu už v minulosti selhali.