Veřejné shromáždění a pochod, který do Vlašimi svolali Autonomní socialisté pod názvem Připomenutí politických vězňů, se neuskuteční.

Rozhodlo tak vedení města po přezkoumání oznámení a pečlivém prostudování příslušné legislativy.

Osmadvacátý listopad, na který svolavatelé z řad pravicových extremistů shromáždění naplánovali, tak bude zcela běžnou a normální sobotou.

„Politickými vězni, jak je uvedeno v oznámení, jsou ve skutečnosti míněni nacionalisté. Ti jsou v pozvánce na shromáždění označováni jako nevinní nacionalisté a oběti nedávné policejní razie,“ přiblížil hlavní důvod nacionalistické akce starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že tyto osoby, které jsou v poslední době vyšetřovány pro podezření z páchání trestné činnosti, jsou členy a příznivci extrémistických skupin směřujících k popírání a omezování práv občanů a k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.

Dochází tak k porušování ústavy a zákona o právu shromažďovacím.

Oznámený důvod shromáždění proto neodpovídá záměru, pochod zneužívá památky politických vězňů a Městský úřad je podle starosty povinen takové shromáždění zakázat.

„Je naší povinností, abychom ukázali systému, že nás nezastraší a že proti jeho totalitním praktikám budeme bojovat do posledního dechu,“ uvádí pozvánka hlavního svolavatele a účastníka řízení Karla Falty.

Jsem rád, že radnice akci nepovolila, už proto, že jsem byl přímým účastníkem útoku dýmovnicí těchto lidí ve vlašimské rockovém klubu. Jsem si ale vědom, že samotné zákazy nic nevyřeší. Chtělo by to včas vzdělávat především učňovskou mládež, ale nejen ji. Důležitá vedle zákonnosti a represe je i včasná prevence. Tomáš Bohata, Vlašim

Pod textem pozvánky jsou uvedení Autonomní nacionalisté Vlašim.

„Ti v minulých měsících způsobili škodu sprejováním nápisů s texty Autonomní nacionalisté a Odpor, na různé objekty ve městě,“ podotkl starosta Vlašimi s tím, že svolavatel shromáždění a jeho stoupenci jsou proto veřejností vnímáni jako lidé, kteří se aktivně účastní akcí Národního odporu.

Národní odpor je podle odborníků na extrémistická hnutí vnímán jako v současnosti nejnebezpečnější neonacistickou organizací a extrémisté zatčení při nedávných policejních raziích jsou příslušníky právě této organizace.

„Jedním z nedávno zadržených byl i Jiří Bárta, označovaný za šéfa vlašimské Dělnické strany. Z mobilizačního videa a nedávného zadržení člena Dělnické strany na Vlašimsku se lze domnívat, že pravým účelem shromáždění je vyjádření podpory zadrženým osobám, které jsou podezřelé z extremismu,“ uvedla v rozhodnutí o zákazu shromáždění právnička vlašimského městského úřadu Eva Šromová.

Shromáždění se navíc mělo konat na místech, kde ve městě už řadu měsíců probíhá rozsáhlá obnova celého historického centra Vlašimi.

Stavba, je ve fázi rozpracovanosti a na staveništi jsou složeny tuny dlažebních kostek a dalšího materiálu, které stavební firma denně pokládá do budoucích chodníků a pěších prostranství. Akce by tak nebyla bezpečná pro účastníky shromáždění, což bylo dalším z důvodů proč nacionalistický pochod nepovolit.

„Ohlašovatelé shromáždění chtěli jít Komenského ulicí, která je vlastně stavbou a měli skončit na nádvoří zámku, které po dokončení nového dláždění ještě není zkolaudováno,“ uvedl Luděk Jeništa.

Právě tady chtěli Autonomní nacionalisté pronést své projevy k veřejnosti.

Proti rozhodnutí vlašimské radnice může svolavatel akce podat opravný prostředek u soudu a vzhledem k tomu, že zákonná lhůta k podání ještě nedoběhla, tak není zcela jisté, zda se nakonec shromáždění přeci jen neuskuteční.

To v případě, že by nacionalisté například změnili trasu pochodu.

KAREL CHLUMEC