Důvodem konstatování z úvodu článku podle Zacharievy ale není to, že by se ve stále větší míře probouzely temné stránky lidské povahy, ale především to, že se zvýšil počet nahlášených a vyšetřovaných případů. Jinými slovy, oběti domácího násilí se stále častěji snaží vymanit z onoho procesu, kdy jim ubližuje jejich blízký. A to ať už fyzicky, nebo je trýzní psychicky.

„Oběti takového násilí, a bývají to nejčastěji ženy, i když i mezi muži se najdou oběti, vyhledávají častěji pomoc,“ uvedla Magda Zacharieva. Tento posun odbornice vnímá nejen jako stav, kdy stále více obětí už nechce být onou „ovcí jdoucí na porážku,“ ale chce se z područí násilníka vymanit. Zkrátka chce změnit „neměnné.“ „Je to dáno ale také tím, že oběti násilí mají možnost svou situaci s někým konzultovat a mohou hledat cesty ke zlepšení,“ připomněla Zacharieva.

V Benešově takovou odbornou pomoc a radu nabízí anonymně, bezplatně a dokonce prostřednictvím internetového chatování, Intervenční centrum proFem. To i vzhledem ke zjištěným shora uvedeným skutečnostem a také díky zjištění potřeb, má v Benešově svou pobočku.

Citlivý přístup

„Organizace pomáhá všem obětem domácího a sexuálního násilí, a to nejen radou, co a kdy dělat či na jakou instituci se obrátit, ale hlavně pomůže například sepsat žádost či podnět na různou instituci a může dokonce oběť doprovodit na jednotlivé instituce k různým jednáním. Jsou to odborníci na svém místě, kteří mají velmi citlivý přístup a vědí, jak v takových případech postupovat a jednat s obětí,“ sdělila Gabriela Škoulová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově.

Organizace proFem pomáhající obětem domácího a sexuálního násilí poskytuje od začátku října chatovou službu v pondělí od 9 do 12 a ve středu od 16 do 19 hodin. „Nejčastějšími tématy, se kterými lidé na chat chodí, jsou sexuální a vztahové násilí. Vyhledávanými tématy jsou také osobní, existenční či psychologické problémy,“ uvedla Simona Domesová z obecně prospěšné společnosti proFem - centra pro oběti domácího a sexuálního násilí.

Jak Simona Domesová potvrdila, každý, kdo se chatu, tedy písemné komunikaci s pracovnicemi proFem „setká“ tam najde bezpečné místo, kde se může sdělit své pocity a probrat je s pracovnicemi organizace, od nichž dostane také odbornou radu. „Víme, že někdy není snadné o těchto věcech mluvit nahlas, a právě proto jsme tu i ve formě chatu,“ doplnila Simona Domesová.

Odborné školení

Neméně důležité ale také je, aby například i strážníci či policisté přistupovali k obětem domácího násilí s empatií. Aby to strážníci a strážnice zvládli, prošli na konci prvního listopadového týdne odborným školením zaměřeným právě na velmi citlivé a také aktuální téma domácího a sexuálního násilí. „Školení bylo „ušito“ na míru speciálně pro strážníky Městské policie Benešov. Cílem bylo, aby byli profesionálně připraveni i na možné případy, se kterými se mohou při výkonu své práce setkat,“ uvedla Gabriela Škoulová.

Strážníci se při školení učili rozpoznávat příznaky domácího násilí a správné zacházení s jeho obětí, ale také samotným násilníkem. „To je velmi důležité i pro další postup při řešení případu orgány činnými v trestním řízení,“ dodala Gabriela Škoulová.

Kromě už uvedeného se strážníci dozvěděli i o charakteristice obětí domácího násilí a také je lektorky z organizace proFem informovaly o institutu vykázání či základech jednání s traumatizovanou osobou. V kontextu toho se kolem ožehavého tématu chodí skoro jako kolem horké kaše a úřednice odboru sociálních věcí nechtějí připomenout alespoň jeden konkrétní případ, byť by měl dobrý konec. Benešov, je prý příliš malé město a nejmenovaná osoba by se v příběhu mohla poznat…