Jedno oznámení podávala koncem dubna na základě usnesení votických zastupitelů tehdejší starostka Jana Kocurová,  druhé skupina zastupitelů.

Rozhodnutí o odložení případu, stanovisko starostky a místostarosty, část znaleckého posudku i výňatky z protokolu s výpověďmi  Tomáše Válka i někdejšího jednatele společnosti, kterým byl  Rony Palme, zveřejnil Benešovský deník v sobotu 8. listopadu.

Druhým jednatelem společnosti Compag Votice, spolu s Rony Palme, byl od roku 2005 do 2011 Radek Lizec, který v té době zastupoval také Compag Mlada Boleslav. Ve Voticích  měl na starosti obchodně strategickou oblast a plnil funkci kontrolní činnosti pro rakouského společníka.

„K výstavbě 3. etapy skladky komunálního odpadu ve Voticích bylo k ni přistoupeno z důvodu vyčerpání kapacity 2. etapy skladky. Město chtělo skladku rozšířit, jelikož by nebylo kam skládkovat. Navíc má z ukládání odpadu finanční prospěch v částce 500 korun za jednu uloženou tunu odpadu.  Compag Votice ji chtěl také rozšířit, jelikož si chtěl udržet své konkurenční postaveni na trhu. …"

V roce 2008 rozhodla valná hromada společnosti o výstavbě skladky, včetně schválení rozpočtu.

„Zastupitelstvo města Votice o tom bylo  informováno skrze starostku Janu Kocurovou. Rozpočet byl na částku 28,3 milionu korun. O jiné částce neví, on to na starosti neměl. Jiný projekt nikdy neviděl.

Jiný projekt si zadával Rony Palme, možná ještě nějaký jednatel předtím, ale ty projekty nejsou srovnatelné. Skládka se rozšiřovala o daleko více kubíků. Skládku stavěla společnost Geomining z Kladna. Jak dlouho se stavěla, neví. Úvěr na skladku zajišťoval Rony Palme.  Jaká to byla částka, si nepamatuje. …"

Úvěr stále splácí společnost Compag.

Žádné doklady prý neodvážel z Votic do Compagu Mladá Boleslav.

„Co se týče oznámení na předraženi skládky, on si o tom mysli, že se jedná o politicky boj mezi zastupiteli a že všichni o postupu výstavby skládky byli dobře informováni. Například panely byly sice v projektu, ale nikdy se nepokládaly a ve stavebním deníku je uvedeno, že se jedná o méněpráce, nedošlo nikdy k jejich položení a nebyly tak nikdy placeny. …"

„Doklady ke skládce byly uloženy v Compagu Votice. Žádné doklady neodvážel z Votic do Compagu Mladá Boleslav. Neví, proč by tak měl činit. …"

Místostarosta Tomáš Válek ale k chybějícím dokladům vypověděl: „Dokumenty, které se nedařilo dohledat, konkrétně výškopis a zaměření skutečného stavu, byly zajištěné u zhotovitele díla  společnosti Geomining. …"

V den odvolání byly odváženy z firmy Compag například obchodní smlouvy

A druhý jednatel Rony Palme do protokolu k postrádaným dokladům  uvedl: „V den odvolání byly odváženy z firmy Compag například obchodní smlouvy. Odvážel je Radek Lizec, asi do Mladé Boleslavi. Nevylučuji, že se odvezly i další věci. …"

Při vyšetřování okolností rozšíření votické skládky vypovídal tehdejší jednatel  Radek Lizec také  k technickým záležitostem.

„Byly tam prameny spodní vody, kde bylo nutné odtěžit zeminu a zesílit zemní těsnění. …

Následně i díky těmto vícepracím byla skládka, box 3.3 třetí etapy,  zvětšen z původně plánovaných 150 tisíc metrů krychlových na 199 tisíc. Tedy celková kapacita třetí etapy dosahuje až 400 tisíc metrů krychlových. Na skladce se nachází vše podle projektu. …"

„Na poradenskou činnost si nepamatuje, ale nejspíše šlo o zajištění nového provozního řádu a změny integrovaného povolení pro provoz 3 etapy skládky.

„Ve funkci jednatele společnosti Compag Votice skončil sám, odstoupil. Rony Palme byl odvolán valnou hromadou z důvodu, který nechce komentovat!. To bylo věci společníků. …"