„Škoda nebyla naštěstí nijak vysoká. Kromě poničeného zařízení si pachatel odnesl jen některé potraviny a několik elektrických akumulátorů. I tak pro majitele nepříjemný pocit, že se mu v jeho chatě pohyboval někdo cizí," uvedla Eva Stulíková z benešovské policie.

O vloupání se policie dozvěděla jen několik dnů potom, kdy k němu došlo.

„Praxe ale bývá většinou zcela opačná. Majitelé své rekreační objekty zazimují a přijíždějí sem zase až počátkem léta. Beztoho, aniž by si svůj majetek průběžně kontrolovali. Pro policii potom bývá o to obtížnější pachatele dopadnout," podotkla policejní mluvčí.

Hlídky opět vyrazí do chatových osad

Vloupáním do chat a chalup se každoročně snaží předcházet i policisté. V době mimo sezónu provádějí nepravidelné bezpečnostně pátrací akce ve vytipovaných lokalitách a v pohotovosti budou i letos.

 „To samotné ale bohužel nestačí. Aktivita majitelů je tak pro ně velmi důležitá," připomněla policistka.

Policisté objekty namátkově kontrolují, vítají ale také aktivitu samotných majitelů. V počtu vloupání do rekreačních objektů má Středočeský kraj nelichotivý primát.

„Středočeský kraj je velmi specifická oblast, co se týče rozlohy a míst určených k rekreaci. Nachází se tady nejen velký počet satelitních městeček, ale i právě chat a chalup, které jsou zejména v zimním období pro potencionální pachatele velkým lákadlem," vysvětlila Eva Stulíková, mluvčí benešovského Územního odboru Policie ČR.

Dopadnou každého čtvrtého zloděje

Vloni prošetřovali policisté ve Středočeském kraji celkem 1037 případů vloupání do rekreačních objektů, což je více než čtvrtina všech oznámených případů v republice.

„Objasněnost se přitom pohybovala na zhruba dvaadvaceti procentech, což představuje přibližně celorepublikový průměr. K tomu, aby se počet těchto případů pokud možno snižoval, je velmi důležitá prevence, a to nejen ze strany policie, ale i občanů samotných," konstatovala Eva Stulíková.

Důkladné zabezpečení chaty či chalupy je prvním předpokladem k tomu, aby do něj násilím nevnikla cizí osoba. Ještě než majitel objekt opustí, měl by dobře zvážit, co v něm ponechá a co odveze do bezpečí domova.

Policii pomůžou výrobní čísla a popis věci

„Pokud v rekreačním objektu zanechá hodnotnější předměty či zařízení, měl by pořídit jejich důkladnou fotodokumentaci a jmenný seznam, včetně výrobních čísel, popřípadě jiných markantů," objasnila policejní mluvčí.

Nářadí a vůbec veškeré předměty, které by mohl potencionální pachatel použít k vloupání, je nutné uložit uzamknuté na bezpečném místě mimo dosah nezvané návštěvy.

„Pokud vlastník nevěří klasickým zámkům, či petlicím, měl by využít některý ze způsobů elektronického zabezpečení, jako například alarm, fotopast a podobně. Asi nejdůležitějším bezpečnostním opatřením jsou ale především namátkové kontroly objektu. Pokud chce mít skutečně jistotu, že se do něj nikdo nevloupal, měl by se k němu zajet několikrát podívat také během zimních i jarních měsíců," upřesnila Eva Stulíková.

Čím dříve vloupání zjistí, tím je větší šance na objasnění

V případě, že majitel nebo jeho sousedé zjistí násilné narušení objektu, mají neprodleně kontaktovat policisty a do jejich příjezdu nesmí s ničím manipulovat, aby nezničili případné stopy a nemařili práci kriminalistů.

„Čím později je vloupání oznámené, tím se šance na dopadení pachatele podstatně snižuje," doplnila Eva Stulíková z benešovské policie.