Vloni v dubnu finanční úřad Středočeského kraje po kontrole vyměřil původní pokutu ve výši 413 tisíc korun.

Tehdejší vedení města v čele s exstarostkou Janou Kocurovou a místostarostou Tomášem Válkem si požádalo správce daní o posečkání a prominutí odvodu.

Už v té době ale mělo na základě rozhodnutí finančnímu úřadu zaplatit. Pak jednat a shromažďovat argumenty pro odpuštění pokuty. Místo toho začaly Voticím naskakovat úroky z prodlení a další penalizace 74 tisíc korun porušení odvodové kázně.

„Budeme znovu žádat o odpuštění odvodu. Státní fond životního prostředí přitom tvrdí, že jsme nic zásadního neporušili," konstatoval Jiří Slavík, současný starosta Votic.

Budout hledat viníka, aby nebyli obvinění z nečinnosti

Jejich zastupitelstvo prozatím zahrnulo více než půlmilionový mimořádný odvod do státní kasy do výdajové rozpočtové změny.

Zároveň uložilo kontrolnímu i finančnímu výboru hledat v dokumentaci a mandátních smlouvách se zprostředkovatelskou společností, jež pro město zpracovávala podklady pro získání dotace, argumenty pro odpuštění více než půlmilionové pokuty složené z původní částky, úroků z prodlení a penalizací.

Zastupitelstvo, aby se nedostalo do nebezpečí trestního stíhání za nečinnost, současně zmíněné výbory pověřilo zjistit, zda a případně kdo z městského úřadu je za škodu městu ve výši přes 500 tisíc korun zodpovědný.