Obvodní báňský úřad Kladno i odbor životního prostředí benešovské radnice zareagovaly na upozornění Benešovského deníku okamžitě. V úterý 16. ledna 2007 ráno inspektoři do Skrýšova přijeli a na místě zjistili situaci.

„Našli jsme závažné nedostatky. Další kopání jsme nařídili zastavit," uvedl inspektor báňského úřadu s tím, že stopy po případném použití trhavin při kontrole nenašli.

Předseda kladenského Obvodního báňského úřadu Dušan Havel neprodleně po obdržení zprávy od inspektorů z terénu konstatoval, že občanské sdružení Blaničtí rytíři nemá oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.

Práce měly být hned zastavené

„Práce na lokalitě byly neprodleně zastaveny a jejich případné pokračování bude možné jen na základě schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení," uvedl Dušan Havel.

Referent odboru životního prostředí František Beran konstatoval, že pro odstranění zjištěných nedostatků musí sdružení začít jednat s úřady.

„V protokolu je uvedeno sedm bodů, které by mělo sdružení splnit," uvedl vedoucí odboru Vojtěch Touš.

V pondělí 15. ledna  představitel sdružení Jiří Tomis halasně tvrdil, že je vše podle zákona. Včera  po provedeném šetření a podepsání protokolu báňských inspektorů i referenta benešovské radnice odmítl kopání u Skrýšova komentovat.

Mluvčí hledačů ztratil řeč

Další člen sdružení František Prachař, jenž se před kontrolou vychloubal svou pracovní pozicí v celostátním bulvárním tisku a známostmi, se jako tiskový mluvčí hledačů pozůstatků z války odmítl v úterý jakkoliv konkrétně k problému vyjádřit. Upozornil jen, že na schůzce s redaktorem Benešovského deníku, kterou si na úterní dopoledne  aktéři hledání pokladů sami vyžádali, je přítomen jejich právní zástupce.

Pražský advokát, jenž odmítl uvést své celé jméno, se k aktivitám sdružení odmítl vyjádřit s tím, že k tomu od Jiřího Tomise nemá mandát.

Jiří Tomis v té době (úterý 16. ledna 2007 – pozn. red.) odpovídal na otázky báňských v kanceláři obecního úřadu Křečovice.

Poslanec Jan Vidím, o němž se Jiří Tomis zmiňoval jako o zasvěceném politikovi, se k problému vyjádřil po skončení šetření báňského úřadu:

„Vím od neveklovského starosty senátora Karla Šebka, o tom, že na katastrálním území obce Křečovice probíhá průzkum soukromou osobou s cílem potvrdit  či vyvrátit informace o údajných aktivitách jednotek SS na Neveklovsku těsně před koncem 2. světové války. O formě tohoto průzkumu nemám žádné informace," uvedl předseda parlamentního výboru pro obranu Jan Vidím s dovětkem, že o existenci občanského sdružení Blaničtí rytíři a osoby Jiřího Tomise nevěděl.

Angažovanost neveklovského městského úřadu v případu objasnil místostarosta Jan  Slabý.

Povolení platilo jen pro Neveklov

„Rada města se rozhodla udělit panu Tomisovi povolení na hledačské práce ve své působnosti po splnění podmínek stanovených příslušnými právními normami," uvedl místostarosta  Jan Slabý s tím,  že podle jeho názoru se sdružení pouze jménem senátora Šebka zaštiťovalo kvůli prestiži. Starosta a senátor Karel Šebek  konstatoval, že povolení se vztahuje pouze na oblast působnosti neveklovské radnice a nikoliv Skrýšova v katastru Křečovic.

Řvali a sápali 
se po foťáku

Nepříjemný zážitek s Blanickými rytíři prožila žena ze Sedlčanska. „Chtěla jsem si ze silnice kopání vyfotografovat. Dva chlapi na mne řvali a sápali se po foťáku.  I později po telefonu byli hodně nepříjemní," uvedla tehdejší redaktorka regionálního týdeníku. „Asi byli tak suverénní kvůli tomu, že členem sdružení je i policista z Čechtic. To mám ověřené," dodala žena, která se o hledání „pokladu" v poslední době zajímala.    


(pokračování zítra)