„Letos jsme od začátku ledna do konce června zaznamenali 430 dopravních nehod, vloni jen 390. Ale pozitivní z hlediska následků na zdraví je, že letos máme jen dvě úmrtí, vloni byly tři a v roce 2011 dokonce osm,"  připomněl Pavel Mareš, vedoucí Územního odboru Policie ČR Benešov. „Těžkých zranění máme letos  o pět méně a lehčí zranění zůstávají na stejné úrovni," upřesnil policejní velitel.

A vysvětlení nárůstu nahlášených karambolů? Jiný výklad zákonných povinností řidiče pojišťovnami při takzvaných  nehodách nezaviněných řidičem. Do nich patří, například kromě spadlých větví,   střety s lesní zvěří nebo domácími zvířaty.

Jejich protokolární vyšetření policií  začaly pojišťovací ústavy vyžadovat kvůli případnému vyplacení pojistného plnění   od sklonku loňského roku. Zejména při uplatnění nároku z odpovědností za škodu, neboli povinného ručení.

A právě uvedená změna přístupu při nahlašování nehod, neboť se jedná o poškození „cizí věci", k němuž má být policie podle dikce zákona přivolaná,  navýšila statistiku. Na Benešovsku to je takřka o osmdesát případů.

Celková způsobená škoda při nehodách meziročně osciluje kolem 25 milionů korun. Zato podíl karambolů, v nichž figuroval alkohol, vzrostl o více než 20 procent. Z hlediska nejčastějších příčin je stále na vrcholu nepřiměřená rychlost spolu s nesprávným způsobem jízdy.

„Zajímavé je, že největší nárůst dopravních nehod  za1. pololetí evidujeme na silnicích druhých a třetích tříd,"  podotkl plukovník Pavel Mareš.