„Prodloužení podchodu tehdy zamrzlo, protože nešly použít peníze určené pro stavbu koridoru," konstatoval vloni na jaře místostarosta Roman Tichovský.

Z evropských dotací, jež pokryly více než polovinu nákladů na úsek mezi Strančicemi a Benešovem, se mohly využít peníze pouze pro stavby bezprostředně související s rekonstrukcí železnice, což podchod pod Hodějovského ulicí není.

Prodloužení podchodu by bylo možné při samostatné investiční akci, při níž by sdružilo finance město, vlastník části pozemku u výstupu do Máchovy ulice, spolu se Středočeským krajem, jenž je správcem komunikace II/106.