„V rámci kraje mají takový nárůst okresy Benešov a Kolín.  Týká se  všech složek policie na všech úrovních. Nejvíce  se na ní podílí majetková kriminalita, kde je  nárůst o 120 deliktů," upřesnil Pavel Mareš, vedoucí Územního odboru Policie ČR Benešov.

„Nejedná se  významnou kriminalitu velkých objemů, ale drobnější krádeže vloupáním do vozidel, odcizování nafty z nich, ze stavebních strojů, z autobusů. O drobné krádeže peněženek, kabelek a začalo se opět objevovat více případů krádeží barevných kovů, především mědi," konstatoval velitel „četníků", kriminalistů i dopraváků na Benešovsku.

„Amnestie sice mohla mít na nárůstu kriminality nějakou  roli, ale u neznámých trestných činů se nedá říci, kdo to spáchal, zda amnestovaný nebo neamnestovaný," vysvětlil Pavel Mareš.

„Odsouzení bývají postupně stejně propuštění na svobodu, takže by v průběhu půlroku nebo roku stejně dostali svobodu. Dalo by se usoudit, že když šli z výkonu trestu hromadně, tak to zvedlo kriminalitu, ale objektivně  to zjištěné není," nabídl vysvětlení vedoucí územního odboru.

„V rámci celého Středočeského kraje  je  prokázané, že 240 objasněných případů spáchali amnestovaní pachatelé," doplnil Pavel Mareš s tím, že kriminalita bezprostředně souvisí se sociální situací obyvatel i medializace zpronevěr, krádeží, úplatkářství a daňových úniků ve vrcholných politických a podnikatelských kruzích.

Procentuální objasněnost trestné činnosti na Benešovsku je za první půlrok nižší, než vloni.

Dobrou zprávou je že se o ledna do června nestala žádná vražda, zatímco vloni kriminalisté řešili dvě.

Zato v kolonce násilná trestná činnost se oproti loňským 28 objevilo 37 činů.

„Hospodářská  kriminálka  zintenzivnila činnost a rozšířila   vlastní pátrání. Vloni šetřila 61 případů, letos 104 hospodářských deliktů," poznamenal Pavel Mareš s tím, že v žádné oblasti kriminality v současné době policisté neevidují, například u vloupání,  znaky počínající série.

Do trestné činnosti jsou započítané také případy, kdy řidiči nadýchají přes jedno promile alkoholu. Vloni si formulku „řízení pod vlivem návykové látky" vyslechlo 55, letos o šest víc.

Na zvýšení počtu případů spadajících pod trestnou činnost se zjevně podepsala i redukce tabulkových míst o sedm policistů. A těch více než 6 tisíc člověkohodin za půlroku, kdy policisté nejsou na ulicích, se někde projevit muselo.