Rámec součinnosti nastínil Pavel Havránek, vedoucí benešovského územního odboru Policie České republiky.

Umožní vám společné služby řešit personální nouzi?

Ani my, ani město nemáme prostředky na vyhazování. Lidí je nedostatek, musíme efektivně plánovat výkon hlídkové a obchůzkové služby. Spojením sil bychom chtěli pokrýt co největší plochu města, abychom pokud možno zabránili šíření drobné přestupkové i závažnější kriminality.

Máme nástroje, které nám ukazují nejproblematičtější lokality. Tam už hlídky směrujeme, aby tam byl výkon pokud možno intenzivnější. Samozřejmě na úkor částí, kde je relativní klid a občané se v nich s kriminalitou nebo patologickými jevy nesetkávají tak často.

Celý rozhovor najdete ve čtvrtečním Benešovském deníku.