Přestože osmatřicetiletý muž neřídil motorové vozidlo, a nemůže tak přijít o řidičský průkaz, hrozí mu od správního orgánu pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Jak na cyklistu, který v opilosti havaruje, pohlíží zákon, vysvětluje policejní mluvčí Eva Stulíková.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ho považuje za řidiče nemotorového vozidla, to znamená, že má stejné povinnosti jako všichni ostatní účastníci silničního provozu. Pokud řídí jízdní kolo pod vlivem alkoholu, vykonává tím činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek.

Dopouští se tak přinejmenším přestupku. Pokud ale někomu způsobí vážnou újmu, může se dopustit i trestného činu. Za přestupek spáchaný pod vlivem alkoholu do jednoho promile mu hrozí ve správním řízení sankce v rozmezí od 2500 do 20 tisíc korun.

Jestliže je ale u něj zjištěna hladina alkoholu vyšší než jedna promile, může zaplatit pokutu od 25 do 50 tisíc.

Pokud navíc někomu ublíží na zdraví či životě, popřípadě mu způsobí značnou škodu na majetku (více než 500 tisíc korun), může být obviněný z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V tom případě už by mu hrozil až jeden rok odnětí svobody anebo peněžitý trest.

Jak je to s řidičským průkazem a body v kartě řidiče?

O body ani o řidičský průkaz cyklista samozřejmě nepřijde. I kdyby spáchal přestupek anebo trestný čin, je to stále „jen" řidič nemotorového vozidla, to znamená, že mu nemůže být uložený ani zákaz činnosti. Nic mu tedy nebrání v tom, aby na kole jezdil i nadále.

Ještě než na ně ale usedne, měl by zvážit všechna reálná rizika a chovat se maximálně zodpovědně. Vždy je třeba myslet na to, že alkohol není dobrým společníkem ani při řízení motorového vozidla, ani při jízdě na kole.

V této souvislosti je třeba upozornit na různá úskalí, která jízda na jízdním kole pod vlivem alkoholu může přinést.

V první řadě je třeba říci, že alkoholem ovlivněný organismus reaguje zpomaleně a neadekvátně aktuální situaci, o čemž koneckonců svědčí i tento případ.

Cyklista pak může přestat ovládat své jízdní schopnosti až do té míry, že zraní sám sebe, popřípadě další osoby, anebo způsobí škodu na majetku. Výjimkou nejsou ani případy s tragickými následky, na kterých mají podíl právě cyklisté.