„Počet trestných činů se u nás rok od roku snižuje," řekl Pavel Havránek, vedoucí územního odboru Benešov. „Zatímco v roce 2015 jsme zaznamenali 1696 skutků, loni už jich bylo o 304 méně, což představuje téměř osmnáct procent. Největší pokles přitom evidujeme u majetkové trestné činnosti," upřesnil. Dařilo se i v objasňování.

„Loni jsme vypátrali pachatele ve více než padesáti procentech případů, což je téměř o deset procent více, než v roce 2015,"  doložil velitel policistů na Benešovsku.

Nejméně skutků museli přitom řešit policisté obvodního oddělení Sázava a Čechtice. Viditelný pokles trestné činnosti ale zaznamenali i na obvodním oddělení Benešov. Zatímco v roce 2015 tady řešili celkem 607 skutků, loni jich bylo 497.

Struktura trestných činů přitom zůstává prakticky stejná

Také loni vedly majetkové skutky, zejména vloupání do rekreačních objektů. Následovala hospodářská a násilná trestná činnost. Tady všude se kriminalita snížila. Naopak výrazně vzrostl počet mravnostních skutků. Ze sedmi případů v roce 2015 se loni jejich počet vyšplhal na třináct.

Statistiky ukazují, že kriminalitu páchají stále častěji recidivisté. Zatímco v roce 2015 jich trestnou činnost spáchalo 339, v roce 2016 už jejich počet stoupl na 396. Pachateli se také stále častěji stávají cizí státní příslušníci. Jejich počet se oproti roku 2015 více než zdvojnásobil. Trestnou činnost jich spáchalo 69, oproti 34 v roce 2015. Co je potěšující, že ubylo pachatelů trestné činnosti ze strany mládeže.

Pátrání bylo více

O poznání více práce ale měli policisté na úseku pátrání. Loni totiž těchto případů viditelně přibylo. Z 211 pohřešovaných a hledaných osob v roce 2015 se jejich počet loni zvýšil na celkem 243. Nejčastěji přitom policisté pátrali po pohřešovaných osobách a také po osobách, na které soudy vydaly příkaz k zatčení, anebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Nejvíce se naopak snížil počet osob, po kterých policie pátrala z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.

Příčin poklesu trestné činnosti vidí vedoucí územního odboru Pavel Havránek hned několik. „Velký důraz klademe na prevenci. Každoročně pořádáme celou řadu nejrůznějších bezpečnostních akcí, obecně se snažíme o to, aby byli policisté na ulici více vidět," vysvětlil.

„Daří se nám to také díky spolupráci s benešovskou městskou policií, která se v poslední době výrazně zlepšila. Navíc jsme zřídili i takzvanou prvosledovou hlídku, která je v terénu k dispozici pro celé Benešovsko. Čtyřiadvacet hodin denně. V noci a o víkendech je posílená o další. Loni se nám také dařilo nadprůměrně objasňovat, především majetkovou kriminalitu," nastínil Pavel Havránek.

Policisté byli vloni i v boji s drogovou kriminalitou úspěšní

„Osoby, které jsme v této souvislosti zadrželi, jsou totiž často stávajícími anebo potencionálními pachateli další trestné činnosti, zejména té majetkové. Na kriminalitě se loni úspěšně odrazilo i to, že většina tradičních majetkových pachatelů byla umístěna v nápravných zařízeních," upřesnil.

Policie nemůže být všude

Proto by si lidé obecně měli více všímat toho, co se kolem nich děje.

„Vždy velmi vítáme spolupráci veřejnosti, která nám v objasňování trestné činnosti nezanedbatelnou měrou pomáhá. Také proto jsme se zapojili do projektu Bezpečné město na webovém portálu města Benešova. Do budoucna ale budeme spolupracovat i s dalšími městy. Na sklonku loňského roku jsme podepsali smlouvu se sousední Vlašimí a brzy se pravděpodobně zapojí i Votice.

Na stránkách těchto Bezpečných měst budou mít občané k dispozici celou řadu informací nejen o činnosti policie. Už teď tam uveřejňujeme informace o tom, co se aktuálně stalo, ale i například výzvy svědkům, takže budeme rádi, když se občané aktivně zapojí a přispějí tak i k vlastní bezpečnosti," požádal vedoucí územního odboru Policie ČR Benešov.