Jako své sídlo uvádí občanské sdružení Blaničtí rytíři budovu, v níž působí obecní úřad Loket. Pod něj spadá i obec Brzotice, na jejímž okraji má v objektu autosalonu uvedený úřad pronajaté první patro.

Na budově i na dveřích místností samozřejmě jakékoliv označení sídla občanského sdružení zaregistrovaného 25. října 2005 ministerstvem vnitra  chybí.

„Sdružení tady sídlí. Scházejí se tady," potvrdila pracovnice obecního úřadu s tím, že podrobnosti objasní starosta Vladimír Vacek.

Ten připustil, že členové sdružení využívají zasedací místnost radnice.„Smlouvu s nimi nemáme a nic za používání místnosti neplatí," upřesnil neochotně starosta obce s tím, že předsedou sdružení je policista Jiří Z. z nedalekého obvodního oddělení Policie České republiky v Čechticích.

Vzápětí však Vladimír Vacek popřel své prohlášení a uvedl, že obecní úřad pouze využívá zasedačku společně se sdružením, kterému ji zapůjčuje majitel budovy.

Kromě policisty z Čechtic a dalších osob je členem Blanických rytířů také zaměstnanec bulvárního periodika František P., který se při nedávném odhalení nelegálního hloubení štol zaštiťoval vlivnými známými, a Jiří Tomis, bývalý pracovník ministerstva vnitra. Ten se k informacím naznačujícím možnost ukrytí „nacistického pokladu" právě u Skrýšova dostal v zaměstnání.

Jako zástěrku nelegálnosti počínání sdružení deklaroval podporu současného senátora Karla Šebka i poslance parlamentu Jana Vidíma, kteří se však od uvedených aktivit Blanických rytířů po zveřejnění distancovali.

Starosta později sdružení nezná

Podle Darii Benešové z ministerstva vnitra zákon o sdružování občanů přímo nevyžaduje, aby sdružení při registraci dokladovalo oprávněnost sídla jinak, než zápisem ve stanovách. „Ministerstvo vnitra vychází z předpokladu, že údaj o sídle je ve stanovách uvedený oprávněně," vysvětlila vedoucí odboru.

Sdružení Blaničtí rytíři sídlící v Brzoticích ve stejném patře objektu čp. 45 jako obecní úřad Loket, je pro starostu obce Vladimíra Vacka prý neznámé.

Radnice využívá místnosti v prvním patře autosalonu od 1. prosince 1997, občanské sdružení tam sídlí od 25. října 2005.

„Nevím, co to je za sdružení a vůbec mě nezajímá," rozčilil se představitel obce a odmítl jakoukoliv spojitost s Blanickými rytíři.

Oproti vyjádření z minulého týdne, kdy potvrdil, že se členové sdružení v čele s jejich s předsedou „Jirkou Závitkovským" (cit.) schází v zasedačce, kterou užívá i zastupitelstvo, starosta upřesnil, že se tam spolek jednou, možná dvakrát sešel.

Podle nájemní smlouvy užívá obecní úřad v objektu dvě kanceláře a místnost sloužící jako archiv. Jednou čtvrtinou se podílí také na úhradě nájmu za toalety, kuchyňku a zasedací místnost.

Sumu, kterou radnice ročně z rozpočtu zaplatí za pronájem kanceláří i společně užívaných prostor v soukromém objektu, odmítl starosta Vladimír Vacek sdělit s tím, že se jedná o smluvní vztah mezi obcí a majitelem objektu.

(pokračování zítra)