Je souzená pro trestný čin zpronevěry, neboť podle kriminalistů způsobila škodu přesahující 313 tisíc korun, které si v době, kdy byla ve funkci, postupně z obecní pokladny vybírala jako mzdy či odměny za práci pro čtyři smluvní pracovníky.

Ti skutečně na základě smluv pro obec zajišťovali různou činnost. Od sekání trávy po stavební dozor při budování kanalizace, vodovodu, paspartizaci obecních komunikací.

Obžalovaná exstarostka si ale měla další částky za nevykonané fiktivní práce nechávat a výplatní lístky podepisovat jmény zmíněných mužů.

Nesrovnalosti objevil finanční výbor obce Hvězdonice po ustanovení nového zastupitelstva. Alexandra Baňařová byla radnicí vyzvaná, aby záležitost vysvětlila. Exstarostka peníze obci začátkem května poslala.

Svoje jednání zdůvodnila tak, že jí od rozvodu před šesti lety dlužil bývalý partner výživné na děti a bankovní půjčku si brát nechtěla. Suma dlužných alimentů je téměř shodná, jako zpronevěřená částka.

Obžalovaná v přípravném řízení svoje pochybení doznala. Soudní senát ještě chce vyslechnout dva svědky a vynese rozsudek.