Jde o proces označovaný jako druhá větev „Rathovy kauzy“ – věc je totiž spojována ponejvíce s osobou bývalého hejtmana Davida Ratha a jeho někdejšími blízkými spolupracovníky i přáteli manželi Kottovými. Obžalobě však čelí celkem devět osob – a také osm firem.

Bez účasti většiny obžalovaných 

Jednání, jehož termíny rozplánovala předsedkyně senátu Iva Říhová s přestávkami až do 20. prosince, se odehrávalo bez účasti většiny obžalovaných, kteří se omluvili – včetně hlavních postav kauzy. Rathův advokát Adam Černý k tomu poznamenal, že kauza je uměle rozdělená na dvě větve, projednává se pořád to samé – a jeho klient už v minulosti všechno řekl. Naprostou většinu v jednací síni tak měli právě obhájci. Opadá už i zájem o průběžné sledování případu ze strany reportérů.

Překvapení v úterý mimo jiné přineslo odpolední vystoupení stavební podnikatelky Ivany Salačové v roli svědkyně. Zatímco v rámci první větve, kdy figurovala mezi obžalovanými, aktivně vystupovala v roli spolupracující obviněné snažící se usvědčovat ostatní obžalované, nyní v rámci druhé větve coby svědkyně mlčela. Využila práva odmítnout výpověď, pokud by svým svědectvím mohla přivodit trestní stíhání sobě nebo svým blízkým.

Nevypovídal ani další ze slyšených svědků Jindřich Řehák. Ten byl jako někdejší jednatel firmy Hospimed souzen v rámci první větve kauzy: původně nepravomocně odsouzen za poskytnutí úplatku – a v červnu ho Vrchní soud v Praze pravomocně zprostil obžaloby. On i hned několik advokátů se v té souvislosti ohrazovali proti tomu, že ačkoli sám byl osvobozen, firma Hospimed, v jejímž čele stál, je nyní kvůli témuž souzena.

Uměle rozděleno? 

Řehák v jednací síni vystoupil s prohlášením, že věc považuje za uměle rozdělenou. „V případě Hospimedu mělo probíhat jedno trestní řízení,“ zdůraznil. Připomněl, že vzhledem ke spolupráci s americkými partnery již před kauzou spojovanou s Rathovým jménem zavedla firma Hospimed přísná pravidla v návaznosti na protikorupční zákon USA. „V roce 2012, který je předmětem tohoto řízení, měla systém velmi zažitý: školení, opatření v rámci prevence i detekce nežádoucích záležitostí,“ připomněl, že poskytnutí úplatku bylo vyloučeno už vnitřními pravidly.

Společnost, kterou před 29 lety zakládal a celou dobu v ní působí, začlenění do Rathovy kauzy podle jeho slov těžce poškodilo. A vrcholem je, jak zdůraznil v jednací síni, postoj Oblastní nemocnice Kolín, jež se připojila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. „Bizarní,“ konstatoval. On vidí skutečnost jinak: právě tato nemocnice poškodila jeho firmu, když jí byla zakázka předána bez vad a nedodělků, načež nemocnice neuhradila podstatnou část ceny. Řehák prohlásil, že i když jde o nemocnici, je to prostě akciová společnost, která nezaplacenou dodávku používá k výdělečné činnosti: provádí zdravotnické úkony, za které získává úhrady. „Od roku 2012 nám dluží 72 milionů korun; s úroky a náklady řízení je to ještě o dalších 20 milionů víc,“ prohlásil s tím, že podle něj je poškozenou firma Hospimed.

Odmítnutí viny i výpovědi 

Dvojí odmítnutí výpovědi zaznělo v jednací síni už dopoledne. Došlo na výslechy dvou obžalovaných, kteří nebyli slyšeni hned po lednovém zahájení hlavního líčení ke druhé větvi kauzy. Říci, že k obžalobě mluvit nebude, přišla do jednací síně podnikatelka, jež zajišťovala administraci výběrových řízení, Lucia Novanská; stíhání označila za nezákonné. Nevypovídal ani někdejší ředitel stavební společnosti Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský. Ten nicméně zdůraznil, že o zakázku zmiňovanou v obžalobě se jeho firma neucházela – a tak neměl důvod, aby v souvislosti s ní dával provizi. Ti z obžalovaných, kteří v zimě vypovídali – včetně Ratha – vinu odmítli.