„Nám se to líbí,” reprodukuje slova ničitelů svědek, který se s mladíky setkal a napomenul je.

Jiný muž, který stál opodál, nezasáhl. Později ale přiznal, že by to, kvůli obavě o své zdraví, ani neudělal.

Očitý svědek se však nezalekl. Nedokázal se totiž dívat na řádění vandalů. Ti naštěstí nebyli agresivní a reagovali na výtky strohou odpovědí. Z místa pak urychleně, ale vrávoravým krokem, odešli.

„Připadalo nám, podle nejisté chůze, že úplně střízliví nejsou,” popsala manželka svědka, který mladé muže napomenul. Manželský pár je pak, po odjezdu z parkoviště, viděl z vozidla o několik minut později, znovu.

„Vcházeli do K-centra v horní části Nové Pražské,” uvedla žena. „Vím, že je nikdo za vytrhané rostliny nepotrestá, ale také vím, že by měli vědět, že je někdo viděl a že takové jednání není všem lidem lhostejné,” uvedla.

Anna Balatová, vedoucí nízkoprahových služeb Centra adiktologických služeb Magdaléna Mníšek pod Brdy, které benešovské zařízení provozuje, klienty K-centra sice nebrání, ale zjišťovat ničitele odmítá.

„Protože to, co popisujete, neudělali u nás, žádné sankce jim u nás nehrozí. Nejsme represivní orgán. Pokud je na ně stížnost, pak ji musí oznamovatel předat policii,” uvedla alibisticky.

Nic nepomohla ani argumentace autora článku, že kolem jedenácté hodiny do Káčka určitě nevstoupilo velké množství lidí. Zjistit dva mladíky, by proto neměl být pro zkušené pracovníky problém.

„Nemohu to zjistit, naši klienti jsou anonymní. Já je mám v evidenci jen pod kódovým označením,” tvrdí vedoucí Káčka s tím, že v jedenáct hodin, kdy se dveře zařízení otevírají, vchází do nich kolem deseti lidí.

„Buďte ale ubezpečený, že těm, co u nás byli ve čtvrtek, to řeknu,” slíbila Balatová.

„Každý přece ví, že něco takového se nemá dělat. Oni nesmějí do Káčka nosit ani nic, co odcizí, a že kradou všichni,” dodala Anna Balatová.