Nejenom dálnice a hlavní tahy se stávají místem, kde středočeská policie častěji provětrá své radary v rámci dohledu na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Soustřeďuje se i na další místa, ať už vyhodnocená jako nebezpečnější lokality – právě vysoká rychlost patří k nejčasnějším příčinám dopravních nehod se závažnými následky – nebo jde o silnice vybrané tematicky.

O prázdninách, a zvláště v souvislosti s očekávanými masivními návraty rekreantů z venkova do měst, to jsou různé dovolenkové a výletní oblasti včetně příjezdových tras. S počátkem září pak hlídky i s radary lze častěji očekávat v okolí škol…

Kde se nejspíš může měřit, se řidiči nemusejí jen dohadovat. Často jim to prozradí právě samotná policie – a nikoli jen v rámci dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon, kdy jednou ročně předem zveřejní seznamy úseků a míst v celé republice vybraných právě k měření rychlosti. Středočeská policie nabízí upozornění průběžně během celého roku: kde se bude měřit; tady a teď. Na webu Bezpečného Středočeského kraje to dokonce dělí podle okresů.

Nechybějí ani detailnější plánky. Byť s upozorněním, že výčet to není vyčerpávající – a hlídky si na řidiče mohou „posvítit“ radarovým paprskem i jinde. Pro většinu okresů jsou sice nejnovější údaje z července, takže nemusí být jisté, zda ještě zůstávají aktuální – každopádně nezaškodí dodržování rychlosti si ohlídat.

Třeba na Benešovsku na silnicích II třídy: při průjezdu Jankovem, Městečkem a vesnicí Borovka. A například na Nymbursku jde nejen o hlavní tahy (Okřínek, Kounice), ale i silnici III. třídy v Kostelní Lhotě). Či dejme tomu Rakovnicko: Příčina, Nový Dům, Nesuchyně…

Na stejném webu také středočeská policie průběžně informuje, kolik vybrala na pokutách za dopravní přestupky. Nikoli v rámci vyhodnocení aktuálně skončené velké dopravně bezpečnostní akce, ale přehledy nabízí pravidelně. Nejnovější údaje shrnují, jak řidiči museli sáhnout do peněženek v prvním srpnovém týdnu.

Tehdy dopravní policisté v celém kraji řešili 198 přestupků týkajících se rychlosti, za něž řidiči zaplatili celkem 146 300 Kč; v průměru tedy vychází, že takový běžný prohřešek vyšel na něco přes sedm stovek. Zjevně ale překročení rychlosti v obcích (s průměrem vycházejícím na 589 Kč v rámci jedné pokuty) byla méně závažná než v otevřené krajině (912 Kč). Překročení rychlosti o 30 km/h a více mimo obec zaznamenala středočeská policie v 19 případech.