Děj potvrzují nejen tři radní ČSSD, jimž, stejně jako ostatním ve středu odpoledne dorazila mailová pozvánka na koaliční schůzku. Nerozporuje ho ale ani starosta Benešova Petr Hostek.

„V koaliční smlouvě a na ní navazující smlouvě o otevřené spolupráci, v níž jsou TOP 09 a KSČM, máme usnesení, že schůzku může svolat každý z partnerů," uvedl starosta Benešova.


A právě to se stalo. Navíc, jak vysvětlil Petr Hostek, ze schůzky vyplynul problém, který mohla vyřešit jen rada města. A pokud na jednání byl i dostatečný počet radních, je prý možné z neformální schůzky vytvořit oficiální jednání orgánu města.


„Prohlásit koaliční jednání radou města, je na dohodě přítomných radních," tvrdí Petr Hostek.


Takové upravování pravidel se ale nepozdává třem radním ČSSD, místostarostce Nataše Brukové, Blance Raudové a Jaroslavu Klusoňovi. Ti se jednání ani neúčastnili, protože na něj byli pozváni jen čtyřiadvacet hodin předem a nestihli si vyřešit jiné, předem domluvené záležitosti.


„Rozhodně to nebyla řádně svolaná rada města," míní místostarostka Benešova Nataša Bruková a její slova potvrdili také oba zmiňovaní spolustraníci.

Jednání se tak zúčastnili jen všichni tři radní, členové ANO 2011 – Jaroslava Pokorná Jermanová, Jiří Adam a Jiří Švadlena. Za ČSSD pak pouze starosta Petr Hostek.

Z usnesení rady města, které visí na webu Benešova, je pak jasné, že se na schůzi jednalo „o uzavření smlouvy o spolupráci a partnerství při pořádání Reprezentačního plesu Středočeského kraje 2017 se Středočeským krajem."


„Dohoda spočívá v pořadatelství plesu, které zajistí Kulturní a informační centrum Benešov. Jsem poctěn, že u nás ples bude. Smlouvu k tomu podepsal Benešov s krajem a Benešov se svou obchodní společností, KIC. Město to nebude stát nic. Je to plně v režii Středočeského kraje," řekl včera pro Benešovský deník starosta Benešova Petr Hostek.

Kromě překotně svolaného jednání koaličních partnerů, a jeho přerodu v radu města, a také toho, že se ples koná v místě bydliště hejtmanky, je ještě jedna zajímavost. Pro spolupráci Benešova, byť, jak ujistil starosta, jeho město nezaplatí kraji za ples ani korunu, zvedla ruku také radní Jermanová, tedy hejtmanka kraje.

Zda je to ve střetu zájmu, je diskutabilní. Pokud by se zdržela hlasování, spolupráce Benešova na krajském plesu, by neklapla. Vůli rady totiž musí potvrdit většina z členů rady, tedy nikoliv většina z právě přítomných.


A co na to sama hejtmanka?


„Podle našeho názoru se nejedná o střet zájmu. Na smlouvě nemám žádný osobní prospěch a hlasováním ve voleném orgánu města Benešova vyjadřují názor na smlouvu o spolupráci mezi Benešovem a Středočeským krajem. Tato smlouva prošla městskou radou většinou hlasů," odpověděla na dotaz Benešovského deníku středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.