První nález byl objeven 13. prosince 2004 u silnice I/3 u obce Radošovice u Bystřice. Na místě byl nalezen trup s horními končetinami a pravá dolní končetina. Části těla byly uloženy do černého pytle a velké kostkované tašky.

„Na hrudníku měl neznámý muž vytetovanou krevní skupinu B (III) Rh, což bylo typické značení krevní skupiny v postsovětských republikách. Na těle bylo objeveno několik jizev, po operaci slepého střeva, na bedrech a delší jizva asi 24 centimetrů na stehně. U těla byly nalezeny léky psané azbukou, ty v té době v naší republice nebyly běžné,“ připomněla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Další část těla byla nalezena jen o pár dní později, 18. prosince 2004, u silnice I/3 u Mirošovic v lese. V černé sportovní tašce byla levá dolní končetina - a také denní tisk psaný azbukou. Vše pak po několika měsících završil třetí nález. V Praze ve svahu u kolejí v ulici Pod Krejcárkem se 17. března 2005 našla taška a pytel s odřezanou hlavou. 

Navzdory vyšetřování se kriminalistům nepodařilo vraždu vyřešit. Neznají pachatele, ani totožnost mrtvého muže. „To i přesto, že bylo v minulosti jeho DNA odesláno ke srovnání na Ukrajinu i do Ruska,“ podotkla mluvčí policie, která nyní na dávný případ upozornila, protože došlo k zajímavému posunu.

Rekonstrukce obličeje

Kriminalistickému ústavu se podařilo podle vypreparované lebky metodou kraniofaciální rekonstrukce vyhotovit několik možných podobizen oběti.
„Ačkoli je tak případ již tolik let neobjasněn, je možné, že by díky rekonstrukci obličeje mohl zavražděného muže někdo poznat. Pokud muže na vyhotovených rekonstrukčních fotografiích poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by pomohly s jeho ztotožněním, ozvěte se prosím kriminalistům do Benešova, kteří případ neztotožněného muže šetří,“ doplnila Barbora Schneeweissová. Telefonní čísla jsou  974 871 531 nebo 974 871 357.