Městská policie se vzhledem k nepříznivému vývoji v dopravě problému parkování začala více věnovat. Strážníky zaměstnává každodenně doprava většinu času.
„Nejčastěji se jedná o přestupky, které především ukázněností můžou ovlivnit sami řidiči,“ míní velitel strážníků Luboš Baranec s tím, že většina přestupků se týká stání na přechodu pro chodce nebo v jeho těsné blízkosti, stání na chodníku tak, že nemůže projít ani jeden chodec, stání v křižovatce či na vyhrazeném parkovišti nebo stání na ploše určené pro hasičská auta.
Městská policie Benešov jenom za poslední dva měsíce řešila v dopravě více než 750 přestupků.
Řidičům nepřítomným na místě přestupku strážníci umístili viditelně na vozidla 452 výzev k podání vysvětlení. Na uvedené výzvy reagovalo 311 řidičů.
„Ostatní se na výzvu nedostavili v domnění, že jim uvedené jednání bude prominuté. Přestupce ale bude písemně na doručenku vyzvaný k podání vysvětlení a vyřízení přestupku v blokovém řízení s možným uložením blokové pokuty do výše dva tisíce korun,“ upozornil Baranec.
V případě, že se přestupce nedostaví, spisový materiál strážníci předají správnímu orgánu, u něhož se uložená pokuta se může pohybovat od 1500 do 2500 a náklady řízení ve výši dalších tisíc korun.
Podle Barancových zjištění je nejvíce přestupců s bydlištěm v Benešově či z okolí města. Někteří se dokonce během měsíce přestupků dopustili i opakovaně.