V první řadě označil za pozitivní zprávu, že se v pátek, a to již před dopravní špičkou na počátku víkendu, podařilo na Benešovsku ukončit v pondělí zahájenou opravu silnice I/3 mezi dálnicí D3 a Miličínem. Doprava zde byla řízena kyvadlově, přičemž se řidiči zdrželi i desítky minut. „Komunikaci však bylo nutné opravit po předchozí dopravní nehodě,“ vysvětlil Buček, že práce prostě byly nezbytné. „Rád bych poděkoval řidičům za trpělivost, kterou v uplynulých dnech museli při čekání v kolonách vynaložit,“ poznamenal. A jedním dechem připomíná, že se opět potvrdila extrémní vytíženost tohoto úseku s potřebou dostavby středočeské části dálnice D3.

Podobná situace – alespoň z toho pohledu, že na velmi vytíženém úseku je třeba zajistit opravu dálnice po předchozí dopravní nehodě s požárem vozidla – je také na dálnici D1. Konkrétně na jejím 32. kilometru v jízdním pásu směrem na Brno; před benzinkou MOL nedaleko osady Ostředek-Bělčice. Na opravy cementobetonového krytu poškozeného ohněm má dojít během víkendů; především v noci, kdy je intenzita provozu nejnižší. Začne se již v neděli, na kdy se chystá prořez vozovky; tentokrát to nebude za tmy, ale během dopoledne: mezi sedmou a dvanáctou hodinou. Uzavřeny budou pro směr na Brno levý a prostřední jízdní pruh – a jezdit se bude pouze stoupacím pruhem. „V opravě pak budeme pokračovat až následující sobotu 5. června,“ ujistil Buček, že ve vytíženějších časech bude v místě klid. „Ačkoliv bude pracovní místo včas a viditelně označeno, žádáme řidiče, aby věnovali řízení a tomuto místu zvýšenou pozornost,“ upozornil.

Opravy na průtahu Mělníka se protáhnou

Vedle Benešovska se varování týká také Mělnicka – aktuálně v souvislosti s velkoplošnými výspravami asfaltových hutněných vrstev na průtahu Mělníkem na silnici I/9, jež byly 20. května zahájeny v části, kde je tato komunikace vedena souběhu se silnicí se silnicí I/16. V ulicích Bezručova, Nádražní, Kokořínská a Mladoboleslavská – až ke kruhovému objezdu. „V aktuálním místě prací je provoz řízen kyvadlově pověřenými pracovníky zhotovitele,“ upozornil Buček. Řidiče upozorňuje, že tato situace bude trvat o něco déle, než se původně očekávalo. Vinou silných dešťů se termín protáhne: místo plánovaného ukončení prací 31. května by hotovo mělo být až ve středu 2. června.

Změnu z kraje příštího týdne očekává správce silnic na Mladoboleslavsku, konkrétně na D10 v rámci oprav na exitu 39 Bezděčín a části navazující silnice I/38 na Nepřevázku. Práce spojené s omezeními průjezdu zde začaly 3. května. Na větvích mimoúrovňového křížení už je hotovo a stavbaři finišují na I/38. K cíli by měli dospět v úterý (1. června) odpoledne. Pak bude průjezd možný bez omezení a bez komplikací.

Z čilého stavebního ruchu na Příbramsku Buček připomíná pokračující opravu povrchu a odvodnění na silnici I/4 mezi Milínem a Chrašticemi. Zde se navzdory nepřízni počasí daří držet krok s harmonogramem – a aktuálně se pracuje v úseku od odbočky ze silnice I/4 na Rtišovice směrem k již opravenému úseku u Životic. „Dopravu na silnici I/4 mezi D4 u Hájů a hranicí Středočeského kraje u obce Lety však komplikují i přípravné práce před zahájením výstavby D4 a kontinuálně probíhající velkoplošné výspravy asfaltových hutněných vrstev. Řidiči při průjezdu tímto úsekem musí i nadále počítat se zdržením,“ upozornil Buček.