Podle čerstvého rozhodnutí středočeských zastupitelů bude krajský úřad přijímat žádosti za dva měsíce. Termín je stanoven na období od 12. do 30. října – přičemž veškeré potřebné dokumenty kraj zveřejní obvyklým způsobem: na úřední desce a na svých webových stránkách.

Oproti současnosti se má nabídka sociálních služeb rozšiřovat. Plyne to z úpravy takzvané krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb, již středočeští zastupitelé podpořili rovněž, a to i v rámci schválení aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. „Pro rok 2021 posilujeme kapacity sociálních služeb o 69 úvazků v přímé péči a 64 pobytových lůžek, “ upřesnila krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Zdůraznila současně, že toto navýšení nevzniklo od stolu: vychází z posouzení potřeb občanů kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, i z detailních připomínek poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.