Městům a obcím má přinést zrychlení internetového připojení, s čímž je spjata řada výhod. A zdaleka nejde jen o lepší možnosti zábavy. Neocenitelný bude rychlý internet například pro podnikatele, kteří i při využívání velkých objemů dat budou moci pracovat z domova (přičemž partneři za nimi rádi zajedou na venkov, kde se nebudou muset obávat dopravních zácp či nesnází s parkováním), ale třeba i ve školách umožní jednak naplno využívat potenciál interaktivních tabulí, jednak sdílet soubory nebo komunikovat on-line.

Obcím zase umožní operativně řídit většinu infrastruktury: nejen osvětlení či energetiku, ale dejme tomu i dopravu. Pro zdravotnictví pak může znamenat hotovou revoluci průběžné sledování stavu pacientů na dálku pomocí senzorů. Díky včasnému odhalení hrozby zhoršení to přispěje ke snazšímu předcházení krizovým situacím. Podobný dohled je přitom možný nejenom u kardiaků (u nichž by to zřejmě očekával leckdo), ale i v případě dalších onemocnění. Včetně schizofreniků.

Účastníkům konference přinesla spoustu podnětů už úvodní přednáška Milana Zeleného, ekonoma a vědce zabývajícího se souvislostmi velkého společenského a ekonomického přerodu, který je tak překotný, že vedle dlouhodobého plánování vyžaduje i schopnost operativně reagovat. Z pohledu starostů se to vztahuje i na různé modely fungování regionů a zajišťování služeb pro jejich obyvatele – třeba veřejné dopravy.

Konference věnované budoucnosti středních Čech se dále věnovala například využití moderních technologií v sociálních službách, jejichž rozšíření by mělo přispět k tomu, aby v domácí péči mohli zůstávat i mnozí z lidí, pro něž se nyní jeví jako nejvýhodnější řešení pobyt v ústavech. Rozmanitost témat doplnily i tak různé oblasti, jakými jsou na jedné straně energetické úspory v budovách či infrastruktura smart city neboli „chytrých měst“ – a na straně druhé moderní způsoby třídění odpadu založené na motivaci občanů. Nebo potřeba změnit školní výuku tak, aby absolventi dokázali vyhovět požadavkům budoucích zaměstnavatelů. 

Konference ukázala, že střední Čechy mají příležitost stát se jednou z nejbohatších oblastí Evropy, zhodnotil středočeský zastupitel Zdeněk Štefek (KSČM). „Kraj moderní, prosperující, bohatý – a bude umožňovat lidem aktivní a plnohodnotný život,“ přiblížil vizi budoucnosti regionu. Současně Štefek připomněl, že kraj má řadu specifik, na něž je třeba reagovat. Patří k nim především vytrvalý nárůst počtu obyvatel, přetížená silniční síť či velké množství malých obcí. A ještě: Praha přímo uprostřed.