Umožňuje jim to smlouva, kterou s městem uzavřeli před dvaceti lety, kdy se byty stavěly a obyvatelé složili finanční příspěvky. Kořen v tomto případě před časem varoval zastupitele – neúspěšně – před přijetím rozhodnutí, jež by mohlo způsobit škodu i jejich itrestní stíhání. Má za to, že své peníze lidé dostali zpět ve formě slev na nájemném.

„Prodej bytů za stokorunu není v roce 2020 možný a není to ani spravedlivé z pohledu hospodaření města. Oslovil jsem ministerstvo vnitra i nejlepší právníky, aby mi dali právní názor jak postupovat. Ale už před rokem jsem věděl, že neexistuje varianta, na jejímž konci není vyvození politických důsledků,“ uvedl Kořen včera.

Soud se přiklonil na stranu nájemníků, zastupitelé poté proti Kořenově vůli rozhodli, že se město proti rozsudku nebude odvolávat a uznali tak platnost smluv. Za takových okolností Kořen v čele města pokračovat nechtěl.

Opozice nadále trvá na tom, že závazky, byť 20 let staré a zděděné, je třeba dodržet. „V roce 2020 musí vedení města Říčany respektovat rozhodnutí svých předchůdců – v tomto případě vystavět dům pro své občany ne s cílem vydělat na prodeji, ale zajistit jim bydlení. Je důležité především respektovat rozhodnutí soudu, ve kterém se naprosto přesně vyjádřil o povinnosti města respektovat smlouvy o smlouvách budoucích, které byly před 20 lety uzavřeny,“ napsal ve vyjádření senátor a říčanský zastupitel Zdeněk Hraba (STAN). řešit tento problém mohl Kořen podle opozice už posledních deset let. „Vystoupit proti plánovanému převodu necelý měsíc a půl před uplynutím dvacetileté lhůty je však nemorální jedině vůči nájemníkům,“ píše se v prohlášení zastupitelů.

Kořenův obličej je známý z televizní obrazovky. V poslední době vystupuje jako jeden z moderátorů zábavně-popularizačního pořadu Zázraky přírody, v minulosti se proslavil i v dalších pořadech zaměřených zejména na popularizaci vědy.

V čele města ho, pokud zastupitelé nerozhodnou jinak, vystřídá 1. místostarosta David Michalička (Klidné město) 16. prosince.

Říčany, jejichž starosta si neváhal si udělat legraci třeba z toho, že řízení města mu jde daleko líp než řízení auta, se při letmém pohledu zvenčí zdají být ukázkou idyly za Prahou. Město se opakovaně umisťuje na předních místech různých žebříčků hodnotících kvalitu života, známé je také prosazováním rozmanitých snah, na něž odjinud leckdy hledí s obdivem.

V minulosti to bylo například úsilí omezit obtěžování místních provozem kamionů, nejnověji budí pozornost změna územního plánu, nařizující u novostaveb s plochou nad 300 metrů čtverečních buď střechu se zelení, nebo s umístěním panelů fotovoltaické elektrárny. Zelené střechy budou mít i nová školka a škola.