„Většina z této částky je učena na pořízení počítačů, software, strojů určených pro výuku, na lepší vybavení učeben, laboratoří nebo dílen,“ upřesnila Kemrová, že se chystá rozsáhlá modernizace vybavení. Není totiž výjimkou, že to současné si ze svých školních let mohou pamatovat ještě rodiče nynějších učňů a studentů. Dojde však i na výdaje, jejichž efekt nebude viditelný přímo na první pohled; o to však mají být přínosnější. „Za pět milionů korun budou připraveny studijní programy nebo semináře pro pedagogy, jejichž cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání,“ konstatovala Kemrová.

Potřebu zlepšit materiálně technické podmínky pro výuku zdůrazňuje středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Chceme mít moderní školy s perspektivními obory a konkurenceschopnými absolventy,“ shrnul hlavní cíl, kterému mají napomoci i nově nachystané peníze. Připomněl, že se počítá s doplněním počítačového vybavení jak pro výuku, tak i pro pedagogy v souvislosti s distanční výukou. Nakupovat mohou školy také servery či prvky Wi-Fi sítí. Dojde však rovněž na pořízení bytelnějších kusů: vybavení učeben, dílen a laboratoří nebo strojů pro odbornou výuku.

Nové poučení učitelů

Pokud jde o pět milionů na vzdělávání pedagogů, měly by podle slov radního Váchy mimo jiné pomoci propojit aktivity VISK, Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, s koncepčními záměry odboru školství krajského úřadu. „Mezi plánované aktivity proto bude patřit pilotní série interaktivních seminářů formativního hodnocení pro pedagogické sbory, systémová supervize, analytická činnost, systémová podpora vybraných kvalifikačních studií pro nominované pracovníky z krajských škol – a podpora studia programu Maker připraveného ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem,“ přiblížila Kemrová, co kraj chystá pro středočeské pedagogy.

Třeba zmiňovaná metoda Maker, s jejímž testováním podle zkušeností z Mexika a Kanady začalo inovační centrum předloni na podzim na Střední průmyslové škola Emila Kolbena v Rakovníku, je založena na využívání kreativních technik vycházejících z potřeb uživatele; z lidské přirozenosti přicházet věci na kloub a hledat řešení samostatným zkoumáním, vlastním přičiněním a v rámci týmové spolupráce. Zahrnuje tři fáze: seznámení, spolutvoření a exhibici. Nejde tedy o nic, co by vyučující znali už ze svého studia na pedagogických fakultách.