To slibují změny chystané pro některé oblasti Středočeského kraje. Od sklonku června by měly být části Příbramska a Benešovska i Slánsko postupně začleňovány do systému Pražské integrované dopravy (PID).

MHD Příbram beze změn

Na Příbramsku, kde je za „den D“ určena sobota 29. června, bude 17 současných linek Středočeské integrované dopravy nahrazovat šest autobusových linek PID. Integrace se týká především páteřní trasy Praha – Dobříš – Příbram, kde mají linky 392, 393 a 395 nabídnout přehledné cestování v pravidelných intervalech – a to až do noci; i od posledního pražského metra. Zhruba od srpna by se navíc měly na trase do hlavního města objevit nové velkokapacitní autobusy o délce 15 m (ty běžné bývají o tři metry kratší).

Do integrace se dále zapojí linka 531 Hořovice – Příbram a dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku: 511 a 512. Naopak se zatím nepočítá se začleněním městské hromadné dopravy v Příbrami. Tam tedy bude dále platit tarif MHD; jízdenky PID nikoli. Kupony MHD také nebudou uznávány na nově integrovaných linkách PID.

Lepší přestupy pro další cestu

Integrace Slánska chystaná na červenec nabídne především zlepšení provázanosti mezi autobusy a vlaky i návaznosti autobusů různých dopravců. To se týká zvláště přestupů ve Slaném mezi regionálními autobusy a spoji do Prahy či do Kladna. Důležitým přestupním bodem se má stát také železniční stanice Velvary. Na páteřní linku 609 do Kladna (jež má být prodloužena do zastávky Rabasova – a ve Slaném tak zajišťovat i městskou dopravu) budou nasazeny kloubové autobusy. Zlepšit se má také autobusové spojení na Rakovník, Litoměřice či Louny.

Změny kolem staré benešovské

Ještě v létě by mělo dojít rovněž na integraci dalších oblastí Benešovska. Neřeší se spojení Benešova s Prahou, kde lidem rychlejší svezení než autobusy nabídne železnice (přičemž v rámci tarifu PID je možno cestovat po celém kraji nejen zastávkovými spoji, ale i rychlíky), ale důraz je kladen zvláště na obslužnost obcí podél staré benešovské – silnice II/603. Významnou změnou by měla být především úprava trasy páteřní linky 337 s prodloužením přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova – tedy s odkloněním z úseku Nespeky – Pyšely. Tuto oblast, která není průjezdná pro kloubové autobusy (jež mají dopravci nasadit jak na linku 337, tak i 339), by pak měla obsluhovat posílená linka 651.

Návrh změn – prozatím pouze předběžný – počítá s tím, že obyvatelé Pyšel sice přijdou o přímé spojení do Prahy, nicméně rozšířit by se měly možnosti cestování autobusem jak do metropole, tak na Benešov přes Nespeky. I do Senohrab k vlakům linky S9.

Chystané změny provozu autobusů od poslední červnové soboty

- Linky 392, 393 a 395 na trase Praha – Dobříš – Příbram nahradí 12 dosavadních linek a rozšíří nabídku spojů; výstupní i nástupní zastávka se v Praze jednotně přesune do terminálu Smíchovské nádraží a zastávka na Lihovaru nabídne přestup na městské autobusy i tramvaje

- V Příbrami budou všechny spoje linek 393 a 395 (na nichž se zhruba od srpna mají objevit velkokapacitní 15metrové autobusy) vedeny oběma směry přes autobusové nádraží (zastávky v ulici Čs. armády)

- Prodloužení linky 317 z Dobříše do Příbrami: nová trasa Praha – Mníšek pod Brdy – Dobříš – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje – Příbram; v Dobříši návaznost na rychlé spoje linek 392 a 395 zajišťující spojení s Prahou

- Nové regionální linky 511 Příbram – Lhota – Obecnice – Sádek – (Hluboš), 512 Příbram – Podlesí – Obecnice – (Sádek) a 531 Hořovice – Jince – Příbram se zlepšením návaznosti na další linky, zpřehledněním jízdního řádu a zčásti i rozšířením víkendového provozu

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy; údaje vycházejí ze stále ještě pracovního materiálu, který se může měnit