Radnice, které se chtějí pochlubit, jak se jim daří na poli informačních služeb, se mohou přihlásit do 19. ledna (a jak jinak, než prostřednictvím webu: www.zlatyerb.cz).

Cílem soutěže je nejen nabídnout srovnání, jak moderní jsou v přístupu k veřejnosti tu i onde, ale také přinášet nové podněty. Včetně rad, co stojí za vylepšení či jaké nápady od sousedů by byly hodny následování. Nejprve se soutěží v krajských kolech, ty nejlepší prezentace se následně poměřují v kole celostátním. V něm k největším středočeským úspěchům patří zvláštní cena ministra vnitra z roku 2015 pro obec Nučice na Praze-západ a její stránky www.nucice.eu, a to za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky – tedy za vstřícnost vůči uživatelům s handicapem.

Obce a města v samostatných kategoriích soutěží nejenom v tom, jak jejich internetové prezentace upoutají svým výtvarným zpracováním a jak zajímavé i užitečné informace dokážou nabídnout. Hodnotí se rovněž takzvané povinně zveřejňované informace či kvalita úřední desky podle správního řádu, stejně jako přehlednost nebo třeba názornost ovládání webu. 

Samostatnou kategorií je pak ještě oblast Smart City a nejlepších elektronických služeb, tedy takzvaných chytrých aplikací. V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Do tohoto klání se vedle měst a obcí mohou zapojit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity.