„Zatímco hlavním tématem jednání zástupců vedení Středočeského kraje s představiteli župy Pešť byl cestovní ruch a regionální rozvoj, s maďarským ministrem inovací a technologií hejtmanka a manažeři Středočeského inovačního centra debatovali především o možnostech spolupráce ve vědě a výzkumu,“ upřesňuje. V rámci budoucích kontaktů by se však mohlo rozvinout i mnoho dalšího. Inspirací pro střední Čechy by se mohla stát třeba tamější vyspělá lodní doprava využívající nejen Dunaj, ale i řadu menších toků.

S tímto maďarským regionem, zčásti ležícím i při hranici se Slovenskem, mají střední Čechy společné přinejmenším to, že obě oblasti obklopují hlavní město svého státu, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nachází však i další styčné body. „Nabízí se spolupráce například v lázeňství, muzejnictví, v oblasti hudby, ve vinařství, v regionálním rozvoji, ale i ve školství a vzdělávání,“ vypočetla. A ani po představení aktivit Středočeského inovačního centra nebyla debata o budoucích bližších kontaktech u konce. „Shodli jsme se také na nutnosti užší spolupráce regionů na platformě visegrádské čtyřky,“ upozornila hejtmanka na konkrétní závěr setkání s předsedou Valného shromáždění župy Pešť Istvánem Szabó.

Jednání s maďarským ministrem inovací a technologií Lázsló Palkovicsem navázalo na dřívější setkání, jež se před půl rokem uskutečnilo v Praze. Opět byla řeč nejen o roli inovačního centra a jeho významu pro rozvoj regionu či o snahách lákat a získávat výzkumníky nebo nositele inovací. Došlo i na výměnu zkušeností a debatu o konkrétních možnostech spolupráce. „Například v oblasti smart řešení pro obce a venkov,“ poznamenala Jermanová.

V Maďarsku však nechybělo ani setkání středočeské delegace se Středočechy. Konkrétně se zástupci Integrované střední školy technické Benešov, jejíž studenti tam nyní pobývají na praxi v rámci programu Erasmus +. „Studenti jsou momentálně ve firmě, která vyrábí automaty pracující s bankovkami. Podle toho, co jsem slyšela, tak jsou nadšení,“ tlumočila domů hodnocení mladých krajanů.