„Výsledkem by měla být záchrana stávajících populací ryb,“ uvedl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Upozornil současně, že se třeba konat, jestliže z našich vod mizejí nejen ohrožené druhy ryb, ale i dříve hojné druhy. Žádosti rybářů o pomoc se záchranou ohrožené populace ryb proto představitelé kraje vyhověli. Nejde ostatně o první finanční podporu, která k rybářům směřovala.

Rybářský svaz počítá s tím, že do konce října by měly být do středočeských toků vysazeny roční násady podoustve říční (jde o rybu příbuznou cejnům), což budou nejméně šesticentimetrové rybky, dále stejně velcí okouni říční a ještě nejméně o centimetr delší parmy říční. Pokud by snad u některého z těchto druhů rybí mládeže hlásil trh nedostatek zboží, počítá se i možnými náhradami: s vysazováním ročních nebo dvouletých candátů obecných, násady bolena dravého – a případně i odkrmených úhořů říčních.

Aby se peníze k rybářům dostaly včas, radní Peteru rovnou pověřili podepsáním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.