„Realizace přispěje k zajištění dodávky vody odběratelům, kterých je v dané lokalitě celkem 83. Dále má být provedeno osazení dvou podzemních hydrantů a zhotovení jedné vodoměrné šachty na stávajícím potrubí,“ konstatoval Petera. S vysvětlením, že souvislosti tohoto atypického případu se táhnou do minulosti, kdy obec žádala o dotaci na vodovod, načež byl účelově založen spolek chatařů, daný úsek vyřazen a bývalá starostka chataře přesvědčila, aby jej převzali. Postupně se však dostal do havarijního stavu. Petera dále uvedl, že práce jsou nezbytné – a spolek jako vlastník potrubí na ně nemá peníze.

Tím však jako by píchl do vosího hnízda. Navrhovaná dotace ve výši 512 tisíc děleno 83 uživateli dělá 6168 Kč na jednoho majitele, nabídl jednoduchou matematiku Věslav Michalik (STAN), podle jehož slov by neměl být problém, aby se chataři na opravu složili. „Pokud je tam opravdu nějaký sociální případ, tak řešte ten,“ vyzval vedení kraje.

Reakce opozice směrem ke koalici vládnoucí kraji vyzněla jednoznačně: zajímalo by nás, koho tam máte známého. Proč podpora chatařům, z nichž jsou mnozí z Prahy, když problémy se zajišťováním vody řeší spousta radnic – a tam se jedná o trvale bydlící občany, obyvatele středních Čech, durdí se Michalik.

„Nepodporujeme obce a města při výstavbě,“ odkázal na neúspěšný návrh STAN navýšit množství peněz určených na podporu budování vodovodů a kanalizací, „a tady máme pěti sty tisíci řešit problém někoho, kdo zanedbal údržbu,“ uvedl. S tím, že pokud bude navrhovaná dotace schválena, vyzývá všechny majitele chat, jichž je v kraji na sto tisíc, ať také žádají minimálně šestitisícový příspěvek na údržbu vodovodu. „Protože Středočeský kraj to podporuje,“ konstatoval.

„Už mě to nebaví poslouchat,“ reagovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „V této chvíli lžete,“ obrátila se na Michalika. Náměstek Petera vysvětlil, že tato situace je mimořádná. Po opravě by mělo být potrubí převedeno zpátky na obec a využito k propojení sousedních obcí, na což se bude žádat o dotaci od ministerstva životního prostředí. „Pak se řad stane skupinovým a bude sloužit širší skupině obyvatel,“ konstatoval.

I Zdeněk Štefek, jehož KSČM většinu kroků vládnoucí koalice ANO s ČSSD podporuje, upozornil, že v daném případě jde o netypickou situaci: nejde o dotaci chatařům, ale o příspěvek, který umožní propojení vodovodních soustav sousedních obcí. Na základě obhlídky na místě nicméně upozornil, že chaty v dané oblasti mají většinou obyvatelé Prahy – a řada chatařů neplní fond obnovy a oprav (stanovena platba 100 Kč za měsíc). Jan Jakob (TOP 09) však odkázal na přehlednou tabulku vybraných příspěvků na webu spolku. „To nejsou lidé, kteří by nebyli schopni domluvit se a spolupracovat,“ míní.

Výhrady měl i Dan Jiránek (ODS), kterého by zajímalo, kolik chataři za vodu platí – a jestli to, že neušetří na obnovu, nemá na svědomí právě nízká cena. Upozornil, že obcím žádajícím o dotace na vodovody kraj kvůli nedostatku peněz krátí jejich požadavky na 19 procent; nevidí tedy důvod, proč by v tomto případě měl zaplatit práce téměř ve stoprocentní výši. Navrhl snížení na 50 procent. To následně podpořil i Jakob.

Navzdory doporučení náměstka hejtmanky Petery setrvat na podpoře ve výši 95 procent nákladů – s tím, že jde o část řadu, která by měla spojit dvě vesnice – nakonec padesátiprocentní varianta při hlasování zvítězila. Podpora krajských zastupitelů nicméně nebyla jednoznačná: pro se jich vyslovilo 35, proti byli čtyři – a 19 se hlasování zdrželo.

Náklady na přeložku vodovodu, na již už je vydáno pravomocné stavební povolení, jsou spočteny celkem na 536 772 Kč včetně DPH. Původně byla navrhována individuální účelová dotace kraje ve výši 512 000 Kč za předpokladu minimálně pětiprocentní spoluúčasti. Schválena nakonec byla částka 268 386 Kč.