Radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) upřesnila, že jde o překlenutí případného nedostatku peněz na navýšení platů zaměstnanců daného nařízením vlády. „V loňském roce, kdy se žádalo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na letošní rok, kraje, stejně jako poskytovatelé sociálních služeb, o uvedeném nařízení vlády nemohli vědět,“ poznamenala. S vysvětlením, že na potřebu mít více peněz na mzdy tak jejich žádosti o dotace nemohly reagovat. Kraj sice bude sociálním organizacím rozdělovat peníze, jež na navýšení platů od státu dostal, není však jisté, zda to bude stačit.

Na pokrytí osobních nákladů proto ti poskytovatelé, jejichž potřebnost je vyjádřena aktuálním zařazením do krajské sítě sociálních služeb, budou moci požádat o návratnou finanční výpomoc. Pravidla krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách – nicméně už nyní je známo, že žádosti o půjčky v rozpětí od 50 do 500 tisíc korun bude možno podávat v období od 10. do 30. září. O poskytnutí peněz budou u částek do 200 tisíc korun rozhodovat středočeští radní; vyšší sumy pak podléhají schválení zastupitelstva.

Oblastní nemocnice Kladno
Obří ztrátu kladenské nemocnice z minulosti „řeší“ snížení kapitálu

Bezúročné půjčky pro organizace v těžké situaci, které podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) na krajském úřadu připravili společně pracovníci odborů sociálních věcí a finančního, jsou koncipovány jako návratné. Pokud však Deník správně porozuměl vyjádření Heřmanové, nemusí to platit tak úplně doslova; alespoň ne vždy. „O návratnosti jsme ochotni jednat s každým individuálně,“ uvedla na pondělním jednání krajských zastupitelů středočeská radní pro oblast sociálních věcí. Na dotaz Petra Halady (STAN), který upozornil na stanovený termín vracení peněz do konce roku 2020, pak Heřmanová upřesnila, čeho by se zmiňovaná individuální jednání mohla týkat: jak možnosti prodloužení lhůty, tak i případného odpuštění povinnosti peníze vracet.

Na půjčky, na jejichž poskytnutí není právní nárok a vše závisí na rozhodnutí radních či zastupitelů, by v celkovém souhrnu měla být vynaložena suma do maximální výše 50 milionů korun. „Rozpočtována zatím nebyla,“ upřesnil náměstek hejtmanky Kovács, že dosud není určeno, odkud se tyto peníze vezmou. Z jeho dalších slov vyplynulo, že o potřebnou částku zřejmě bude snížen předpokládaný přebytek hospodaření, určený k dalšímu přerozdělování.

Kovács současně z jednání krajských zastupitelů vzkázal vládě, že jestliže „někdo udělá rozhodnutí“, musí to „následovat i finanční plnění“. A aby mýlka byla vyloučena, vzápětí doplnil: „Je třeba, aby rozhodnutí vlády byla podpořena i finančním krytím.“ Rovněž hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se ohrazuje proti slovům premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž v této souvislosti ukázal prstem na kraje a připomněl, že ty hospodaří s přebytkem. Takový přístup důrazně odmítla už na své tiskové konferenci v pátek.

Ilustrační foto.
Na obnovu škol podpořenou státem přispěje i kraj