Dvě hodiny před půlnocí zastupitelé po obsáhlé diskusi kývli na návrh řešení navrhovaného vyjednávacím týmem v čele s radním Robertem Bezděkem (ANO). Vyslovili podporu postupu, kdy by kraj měl uzavřít dohodu o narovnání se společností Mladá RP a současně smlouvu o smlouvě budoucí.

Přímo ale dohodu neodsouhlasili. Po dlouhých debatách se shodli, že k chystaným dokumentům nechá radnice udělat právní posudek. Jestliže z něj vyplyne, že jde o vhodný postup, radní je mohou podepsat. Pokud ne, věc se vrátí na přetřes při jednání zastupitelstva v listopadu. Opozice ale zvedá varovný prst: může prý nastat situace, kdy by kraj měl platit astronomickou sumu.

„Pokud dojde k podpisu, dojde k ukončení všech soudních sporů, do měsíce dvou máme volné ruce – a můžeme realizovat rozvoj lokality,“ konstatoval Bezděk. S tím, že pak se bude jednat dál – o tom, kolik má kraj zaplatit někdejšímu nájemci za práce, které firma v lokalitě nechala provést. Lze očekávat, že i v tomto případě dojde na soudní jednání – nicméně území už nebude blokováno a kraj bude na jeho rozvoji moci spolupracovat s dalšími partnery. Včetně firmy Valeo Autoklimatizace, která tam chce vybudovat polygon pro testování automobilů.

Nynější problémy mají kořeny v roce 2010. Představitelé kraje vedeného Davidem Rathem (tehdy ČSSD) jednali před osmi lety se sdružením, chtějícím v oblasti bývalého vojenského letiště vybudovat sluneční elektrárnu s fotovoltaickými panely. Z partnerů nakonec zůstala společnost Mladá RP, s níž kraj podepsal smlouvu. Jde o kombinaci nájemní smlouvy a smlouvy o dílo (za což následně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil kraji pokutu): za dlouhodobé užívání firma zaplatila 25 milionů korun a zbytek si měla odpracovat zajištěním demolice zdevastovaných paneláků a nepotřebných hangárů po sovětské armádě. V roce 2016, kdy stál v čele kraje nynější náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD) kraj smlouvu vypověděl s argumentem, že se bourací práce zastavily. Podle výkladu firmy však smlouva obsahuje ustanovení, podle něhož byl na práce čas do roku 2019.

Rozjelo se několik soudních pří vedoucích k tomu, že kraj nemohl uzavřít smlouvy s jinými nájemci ani provést zamýšlené úpravy pozemků. Možné byly jen krátkodobé vztahy, které prý od roku 2016 vydělaly kolem 6,5 milionu korun (aktuálně tam Škoda Auto parkuje vyrobená vozidla). Zvažovaná dohoda o narovnání by měla přinést změnu.

Přináší však i obavy. Asi největší má opoziční zastupitel Martin Macháček (STAN), který kolegy upozornil, že za rozhodnutí, kdy by nešlo o nakládání s majetkem s péčí řádného hospodáře, nesou odpovědnost hmotou i trestní. Čili: visí nad nimi nejen případná náhrada škody, ale i kriminál. A podle jeho analýzy dokumentů dostupných ke kauze by mohla nastat situace, že by kraj nemusel platit nic – to v případě, že by narovnáním nebyla odvrhnuta původní smlouva a soud nakonec uznal, že ji kraj vypověděl oprávněně kvůli neplnění ze strany nájemce – ale také může v souvislosti s již provedenými demolicemi platit hodně.

Možná 20 milionů korun, ale možná i 200 nebo 260 milionů – přičemž to se má ukázat až v budoucnu a způsob určení částky není úplně jasný, připomněl otazníky Michael Pánek (ODS). Na další desítky milionů by prý ještě mohlo přijít odstranění suti, pokud by se stalo, že od ní firma „uteče“… Návrh Petra Štěpánka (STAN) přerušit jednání do doby, než znalecký posudek určí výši vyrovnání, nicméně podporu při hlasování zastupitelů nezískal.

„Musíte to číst celé; nevynechávat a nevidět jen to, co chcete,“ zopakoval Bezděk Macháčkovi hned několikrát, že nelze soustřeďovat pozornost jen na vybrané ustanovení posuzovaných písemností. To, že situace je právně velmi komplikovaná (a jednání mimořádně obtížná) nicméně právník Bezděk nepopírá. Stejně jako to, že za budoucí vývoj kauzy ruku do ohně rozhodně dát nemůže. „Bude nás čekat složité jednání,“ připouští. Smlouva podepsaná před osmi lety přitom podle něj byla opravdu „blbá“.