Přesné podmínky teprve budou schvalovat krajští zastupitelé – nicméně náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) již v březnu Deníku sdělil, že takzvané zálohové platby by se měly týkat mladých lidí ve věku od 18 do 29 let a seniorů nad 65 let – a to v takzvaných prioritních obcích. To jsou místa ze seznamu lokalit, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace emisí. Nově se má možnost zálohové platby vztahovat i na devět regionů vybraných jako ekonomicky slabší. „Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou,“ vyjmenoval náměstek Kovács.

Pokud krajští zastupitelé na svém jednání 29. dubna odsouhlasí vyhlášení takzvané třetí výzvy pro podávání žádostí o kotlíkové datace – prozatím je to poslední z potvrzených dotačních vln – budou majitelé domů ve středních Čechách sloužících k trvalému bydlení moci žádat o dotaci už od 3. června. Formálně by měl termín podávání žádostí trvat až do 30. června 2022 – lze ale předpokládat, že nachystané peníze budou vyčerpány dříve. K rozdělení je připraveno 575 milionů korun, což by mělo vystačit zhruba pro pět tisíc zájemců.

Dotaci bude možno získat na náhradu starého uhelného kotle s ručním přikládáním tepelným čerpadlem, plynovým kondenzačním kotlem nebo kotlem na biomasu. Nákup jakýchkoli kotlů spalujících uhlí už se nepodporuje – a platí to i pro kotle kombinované. Z dřívějška známé fronty žadatelů, tábořících při zahájení příjmu žádostí před krajským úřadem i s několikadenním předstihem, rozhodně nehrozí: nejen proto, že je k dispozici poměrně vysoká částka, která se nevyčerpá v řádu hodin, ale především z toho důvodu, že žadatelé se nejprve budou registrovat elektronicky prostřednictvím internetu – a až následně doručí na krajský úřad vytištěné a podepsané formuláře doplněné požadovanými přílohami.

Chystané kotlíkové dotace

* Dotace na výměnu uhelných kotlů první a druhé emisní třídy za modernější zdroje tepla lze získat v rozdílné výši podle zvoleného zdroje vytápění:
- tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu: nejvýše 120 tisíc korun, dotace bude poskytována do maximálního podílu 80 procent výdajů;
- kotel na biomasu s ručním přikládáním: nejvýše 100 tisíc korun, dotace bude poskytována do maximálního podílu 80 procent výdajů;
- plynový kondenzační kotel: nejvýše 95 tisíc korun, dotace bude poskytována do maximálního podílu 75 procent výdajů
* O dalších 7,5 tisíce korun se finanční podpora navýší v obcích uvedených na seznamu lokalit s nejhorším znečištěním ovzduší na území kraje (seznam bude součástí vyhlášení programu, což by kraj měl zveřejnit na svém webu od 3. května) – v tomto případě je částka jednotná; nezávisí na zvoleném způsobu vytápění

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje